หัวข้อกิจกรรม กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2560
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 2-3 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดสวนเวฬุวนาราม บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 3, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 3, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)