หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 2, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 2, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)