หัวข้อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาล
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. มอบหมาย ให้ทีม MCATT สสจ. ไปร่วมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกัับ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ นำทีมโดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และทีมMCATT จากสสจ.มค./รพ.มค./รพ.โกสุมพิสัย/สสอ./รพ. สต. ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย
เริ่มวันที่Nov 1, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 1, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)