หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Oct 31, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 31, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)