หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 7.1.1 ขอนแก่นได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง และรอบศาลากลาง ร่วมกับสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริเวณ สถานที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เริ่มวันที่Oct 25, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 25, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)