หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มีสรุปข้อสั่งการ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการฝึกซ้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
นัดหมายเวลา 8.00 น ทุกหน่วยงาน ทุกคน. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานทุกภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงาน
เวลา 10.00 น. แบ่งกลุ่มภารกิจฝึกซ้อมตามแผนการซ้อม
กำหนดภารกิจฝึกซ้อมในช่วงภาคคำ่เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง
การแต่งกายของทีมงานจิตอาสาการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ให้ปฎิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขทีมหน่วยแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล แต่งกาย ดังนี้
1.1 แพทย์ สวมเสื้อกาวน์สีขาว สวมปลอกแขนขาว กากบาทสีเขียว
1.2 พยาบาลสวมชุดพยาบาลสวมปลอกแขนสีขาวกากบาทสีเขียว
1.3 บุคลากรการแพทย์วิชาชีพอื่นให้สวมเสื้อสีขาวสวมปลอกแขนขาวกากบาทสีเขียว
1.4 จิตอาสาการแพทย์ สวมชุดพระราชทาน
เริ่มวันที่Oct 23, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 23, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)