หัวข้อกิจกรรมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวาย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้
สรุปการประชุม EOC : 23 ตุลาคม 2560
1.ให้ศูนย์สั่งการ อบจ.รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทุกเรื่องในวันที่ 26 ตุลาคม60ตั้วแต่เวลา 06.00ถึง06.00 ของวันที่ 27ตุลาคม60
2. เพิ่มห้วงเวลาในการเปิดศูนย์ EOC จากเวลาเดิมที่นัดหมาย เป็นเพิ่มห้วงเวลาที่ชัดเจน
3. หัวหน้าภารกิจแต่ละกล่อง สรุปรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาใน24ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น แผนการทำงาน วัดผลลัพธ์. และ กิจกรรมที่จะทำต่อไปอีก 24ชม. นำเสนอเป็น PowerPoint และส่งเอกสารรายงาน 1ชม.ก่อนเปิดศูนย์ EOC ให้ เลขา ดร.สงัด เพื่อรวบรวมส่ง IC ท่านนพ.ภาคี
4. การแต่งกาย ย้ำตาม VDO Conference ข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องในงานใส่เชิ้ตขาว สวมปลอกแขน กากบาทเขียว
เริ่มวันที่Oct 23, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 23, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)