หัวข้อกิจกรรมร่วมประชุม Video Conference และ เปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคามฯ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Video Conference ศุนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการทดสอบระบบสื่อสารระหว่างศูนย์ EOC จังหวัด กับศูนย์ EOC อำเภอ ทั้ง 3 ระบบ คือระบบสื่อสารหลัก ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสำรอง ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ /เบอร์โทร. 043-777811 ติดต่อสายตรง ศูนย์ EOC สสจ มหาสารคาม และระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM คลื่นความถี่ 154.925 ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามการดำเนินงานของ EOC ทุกอำเภอ ดังนี้
1. การตั้งศูนย์ EOC ให้จัดตั้งห้องปฎิบัติการ แยกจาก ER / จัดตั้งศูนย์ EOC ที่ รพ. หรือ สสอ. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการให้บริการปกติของ ER
2 ไม่ควรกำหนดเบอร์โทรศัพท์สายตรง ศูนย์ EOC อำเภอ เป็นเบอร์ติดต่อ ห้องฉุกเฉิน ER. ของ รพ.
3 ให้ศูนย์ EOC จังหวัด /IT/ทดสอบระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์จังหวัดและอำเภอ ทุกวัน/ทดสอบการติดต่อเบอร์ ผอ. รพ./สสอ. /เบอร์สายตรง เวลา 08.00 น
4. แจ้งเบอร์ติดต่อสายตรง.
ศูนย์ EOC จังหวัด 043 -777811
5 Liaison จัดทำFlow chart ระบบสื่อสารสั่งการ Single Command ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติ
เริ่มวันที่Oct 21, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 21, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)