หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทฯ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Oct 21, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 21, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)