หัวข้อกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เริ่มวันที่Oct 21, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 21, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)