หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม รพ.สต.ดอนจำปา อ.โกสุมพิสัย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน )และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด 3 หมู่บ้าน การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น เยี่ยม รพ.สต.ดอนจำปา ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต หลังจากนั้นก็นั่งเรือเข้าหมู่บ้านม่วงใหญ่ เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร พบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ
เริ่มวันที่Oct 18, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 18, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)