My logo

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2561

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
วันที่ 2 พ.ย. 2564 เวลา 08.30น.-16.30น.
ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รูปเล่ม

  • รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 (PDF)
  • รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 (แยกไฟล์)
  • นำเสนอ

  • 1. นพ.หัสชา เนือยทอง
  • 2. นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
  • 3. นายอุดม บุบผาทาเต.pdf
  • 4. นพ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
  • 5. ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
  • 6. ภก.บุญถม ปาปะเเพ