ทั้งหมด 48 ผลลัพธ์

ระบบงานด้านสาธารณสุข

#รหัสชื่อเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
152QOF สปสช ขอนแก่นhttps://khonkaen.nhso.go.th/apisak/mis/qof/
253Cockpit62 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit62
31HDC กระทรวงสาธารณสุขhttp://hdcservice.moph.go.th/
435ระบบรายงานข้อมูลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560http://203.157.185.18/psk60/
537KPI2560 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/psk60/
638KPI healthkpi กระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th/kpi/
746TB cmthailandhttps://tbcmthailand.net
847ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนhttp://bo.mrd.go.th/
948KPI 2561 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์http://r7.moph.go.th/cpreg7/
1049ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://ictprocure.moph.go.th/
1150E-OFFICEhttp://203.157.185.28/e_office/index.php/user/login
1251OPPP-MIS สปสช ขอนแก่นhttps://khonkaen.nhso.go.th/apisak/mis/op-pp/
132HDC จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.102.144
144HDC จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.102.145
155HDC จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.102.146
166HDC จังหวัดขอนแก่นhttp://203.157.102.140
177Cockpit59 เขตตรวจราชการที่ 7http://kpi.healtharea.net/cockpit59_R7/
188Cockpit59 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit59
1939Cockpit60 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit60
209Cockpit59 จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/cockpit59
2110Cockpit59 จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.186.112/cockpit59
2211 Cockpit59 จังหวัดขอนแก่นhttp://122.154.157.75/cockpit59_40
2325OSCC สำนักบริหารกลางhttp://phdb.moph.go.th/phdb/index.php?p=1&id=1
2426ระบบรายงานแพทย์แผนไทยhttp://203.157.81.35/mis/
2543โปรแกรม OSCC http://203.157.3.54/hssd1
2644ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าhttp://www.thaidepression.com
273ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.17/mis/provismis/report-pop.html
2812 แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต Cathttp://mkho.moph.go.th/cat-advanced/frontend/web/
2913 ระบบตตรวจสอบข้อมูล HDC43 แฟ้ม/Cockpithttp://203.157.185.18/cockpit_mk/index.php/users/login
3040TBCM ศูนย์ข้อมูลวัณโรคhttp://tbcmthailand.org/
3141TBCM2010 Data Centerhttp://122.155.219.72/tbdc/frontend/web/
3242ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)http://eh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=LongTremCare
3314 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์http://203.157.185.97/archives/
3416ระบบประเมินผู้สูงอายุ (สสจ.)http://mkho.moph.go.th/ltc-advanced/frontend/web/
3527ระบบสมาชิก To Be Number One จังหวัดมหาสารคามhttp://mkho.moph.go.th/2b1/frontend/web/
3636ระบบประเมินผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์)http://164.115.22.135/geriatrics/
3728เอ๊ะ ... มหาสารคามhttp://203.157.185.18/eh/
3829เอ๊ะ ... กาฬสินธ์http://203.157.186.112/eh/
3930เอ๊ะ ... ร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/eh/
4031เอ๊ะ ... ขอนแก่นhttp://122.154.157.75/eh
4115 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพhttp://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php
4233ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติhttp://thcc.or.th/
4334โปรแกรมรายงาน 506http://203.157.15.110/boe/software/downloadtab.php#tab1
4420สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)http://www.nhso.go.th/
4521สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่นhttp://khonkaen.nhso.go.th/
4618OP/PP individual Data http://op.nhso.go.th/op
4732NHSO7 Report & Monitoring ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์http://khonkaen.nhso.go.th/mis
4845PIS-Onlinehttp://hrops.moph.go.th/