ทั้งหมด 42 ผลลัพธ์

ระบบงานด้านสาธารณสุข

#รหัสชื่อเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
137KPI2560 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/psk60/
21HDC กระทรวงสาธารณสุขhttp://hdcservice.moph.go.th/
335ระบบรายงานข้อมูลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560http://203.157.185.18/psk60/
438KPI healthkpi กระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th/kpi/
546TB cmthailandhttps://tbcmthailand.net
647ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนhttp://bo.mrd.go.th/
72HDC จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.102.144
84HDC จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.102.145
95HDC จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.102.146
106HDC จังหวัดขอนแก่นhttp://203.157.102.140
117Cockpit59 เขตตรวจราชการที่ 7http://kpi.healtharea.net/cockpit59_R7/
128Cockpit59 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit59
1339Cockpit60 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit60
149Cockpit59 จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/cockpit59
1510Cockpit59 จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.186.112/cockpit59
1611 Cockpit59 จังหวัดขอนแก่นhttp://122.154.157.75/cockpit59_40
1725OSCC สำนักบริหารกลางhttp://phdb.moph.go.th/phdb/index.php?p=1&id=1
1826ระบบรายงานแพทย์แผนไทยhttp://203.157.81.35/mis/
1943โปรแกรม OSCC http://203.157.3.54/hssd1
2044ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าhttp://www.thaidepression.com
213ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.17/mis/provismis/report-pop.html
2212 แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต Cathttp://mkho.moph.go.th/cat-advanced/frontend/web/
2313 ระบบตตรวจสอบข้อมูล HDC43 แฟ้ม/Cockpithttp://203.157.185.18/cockpit_mk/index.php/users/login
2440TBCM ศูนย์ข้อมูลวัณโรคhttp://tbcmthailand.org/
2541TBCM2010 Data Centerhttp://122.155.219.72/tbdc/frontend/web/
2642ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)http://eh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=LongTremCare
2714 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์http://203.157.185.97/archives/
2816ระบบประเมินผู้สูงอายุ (สสจ.)http://mkho.moph.go.th/ltc-advanced/frontend/web/
2927ระบบสมาชิก To Be Number One จังหวัดมหาสารคามhttp://mkho.moph.go.th/2b1/frontend/web/
3036ระบบประเมินผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์)http://164.115.22.135/geriatrics/
3128เอ๊ะ ... มหาสารคามhttp://203.157.185.18/eh/
3229เอ๊ะ ... กาฬสินธ์http://203.157.186.112/eh/
3330เอ๊ะ ... ร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/eh/
3431เอ๊ะ ... ขอนแก่นhttp://122.154.157.75/eh
3515 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพhttp://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php
3633ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติhttp://thcc.or.th/
3734โปรแกรมรายงาน 506http://203.157.15.110/boe/software/downloadtab.php#tab1
3820สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)http://www.nhso.go.th/
3921สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่นhttp://khonkaen.nhso.go.th/
4018OP/PP individual Data http://op.nhso.go.th/op
4132NHSO7 Report & Monitoring ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์http://khonkaen.nhso.go.th/mis
4245PIS-Onlinehttp://hrops.moph.go.th/