ทั้งหมด 41 ผลลัพธ์

ระบบงานด้านสาธารณสุข

#รหัสชื่อเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
137KPI2560 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/psk60/
21HDC กระทรวงสาธารณสุขhttp://hdcservice.moph.go.th/
335ระบบรายงานข้อมูลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560http://203.157.185.18/psk60/
438KPI healthkpi กระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th/kpi/
546TB cmthailandhttps://tbcmthailand.net
62HDC จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.102.144
74HDC จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.102.145
85HDC จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.102.146
96HDC จังหวัดขอนแก่นhttp://203.157.102.140
107Cockpit59 เขตตรวจราชการที่ 7http://kpi.healtharea.net/cockpit59_R7/
118Cockpit59 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit59
1239Cockpit60 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit60
139Cockpit59 จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/cockpit59
1410Cockpit59 จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.186.112/cockpit59
1511 Cockpit59 จังหวัดขอนแก่นhttp://122.154.157.75/cockpit59_40
1625OSCC สำนักบริหารกลางhttp://phdb.moph.go.th/phdb/index.php?p=1&id=1
1726ระบบรายงานแพทย์แผนไทยhttp://203.157.81.35/mis/
1843โปรแกรม OSCC http://203.157.3.54/hssd1
1944ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าhttp://www.thaidepression.com
203ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.17/mis/provismis/report-pop.html
2112 แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต Cathttp://mkho.moph.go.th/cat-advanced/frontend/web/
2213 ระบบตตรวจสอบข้อมูล HDC43 แฟ้ม/Cockpithttp://203.157.185.18/cockpit_mk/index.php/users/login
2340TBCM ศูนย์ข้อมูลวัณโรคhttp://tbcmthailand.org/
2441TBCM2010 Data Centerhttp://122.155.219.72/tbdc/frontend/web/
2542ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)http://eh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=LongTremCare
2614 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์http://203.157.185.97/archives/
2716ระบบประเมินผู้สูงอายุ (สสจ.)http://mkho.moph.go.th/ltc-advanced/frontend/web/
2827ระบบสมาชิก To Be Number One จังหวัดมหาสารคามhttp://mkho.moph.go.th/2b1/frontend/web/
2936ระบบประเมินผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์)http://164.115.22.135/geriatrics/
3028เอ๊ะ ... มหาสารคามhttp://203.157.185.18/eh/
3129เอ๊ะ ... กาฬสินธ์http://203.157.186.112/eh/
3230เอ๊ะ ... ร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/eh/
3331เอ๊ะ ... ขอนแก่นhttp://122.154.157.75/eh
3415 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพhttp://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php
3533ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติhttp://thcc.or.th/
3634โปรแกรมรายงาน 506http://203.157.15.110/boe/software/downloadtab.php#tab1
3720สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)http://www.nhso.go.th/
3821สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่นhttp://khonkaen.nhso.go.th/
3918OP/PP individual Data http://op.nhso.go.th/op
4032NHSO7 Report & Monitoring ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์http://khonkaen.nhso.go.th/mis
4145PIS-Onlinehttp://hrops.moph.go.th/