ทั้งหมด 44 ผลลัพธ์

ระบบงานด้านสาธารณสุข

#รหัสชื่อเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
149ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://ictprocure.moph.go.th/
21HDC กระทรวงสาธารณสุขhttp://hdcservice.moph.go.th/
335ระบบรายงานข้อมูลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560http://203.157.185.18/psk60/
437KPI2560 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/psk60/
538KPI healthkpi กระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th/kpi/
646TB cmthailandhttps://tbcmthailand.net
747ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนhttp://bo.mrd.go.th/
848KPI 2561 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์http://r7.moph.go.th/cpreg7/
92HDC จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.102.144
104HDC จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.102.145
115HDC จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.102.146
126HDC จังหวัดขอนแก่นhttp://203.157.102.140
137Cockpit59 เขตตรวจราชการที่ 7http://kpi.healtharea.net/cockpit59_R7/
148Cockpit59 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit59
1539Cockpit60 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit60
169Cockpit59 จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/cockpit59
1710Cockpit59 จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.186.112/cockpit59
1811 Cockpit59 จังหวัดขอนแก่นhttp://122.154.157.75/cockpit59_40
1925OSCC สำนักบริหารกลางhttp://phdb.moph.go.th/phdb/index.php?p=1&id=1
2026ระบบรายงานแพทย์แผนไทยhttp://203.157.81.35/mis/
2143โปรแกรม OSCC http://203.157.3.54/hssd1
2244ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าhttp://www.thaidepression.com
233ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.17/mis/provismis/report-pop.html
2412 แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต Cathttp://mkho.moph.go.th/cat-advanced/frontend/web/
2513 ระบบตตรวจสอบข้อมูล HDC43 แฟ้ม/Cockpithttp://203.157.185.18/cockpit_mk/index.php/users/login
2640TBCM ศูนย์ข้อมูลวัณโรคhttp://tbcmthailand.org/
2741TBCM2010 Data Centerhttp://122.155.219.72/tbdc/frontend/web/
2842ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)http://eh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=LongTremCare
2914 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์http://203.157.185.97/archives/
3016ระบบประเมินผู้สูงอายุ (สสจ.)http://mkho.moph.go.th/ltc-advanced/frontend/web/
3127ระบบสมาชิก To Be Number One จังหวัดมหาสารคามhttp://mkho.moph.go.th/2b1/frontend/web/
3236ระบบประเมินผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์)http://164.115.22.135/geriatrics/
3328เอ๊ะ ... มหาสารคามhttp://203.157.185.18/eh/
3429เอ๊ะ ... กาฬสินธ์http://203.157.186.112/eh/
3530เอ๊ะ ... ร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/eh/
3631เอ๊ะ ... ขอนแก่นhttp://122.154.157.75/eh
3715 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพhttp://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php
3833ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติhttp://thcc.or.th/
3934โปรแกรมรายงาน 506http://203.157.15.110/boe/software/downloadtab.php#tab1
4020สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)http://www.nhso.go.th/
4121สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่นhttp://khonkaen.nhso.go.th/
4218OP/PP individual Data http://op.nhso.go.th/op
4332NHSO7 Report & Monitoring ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์http://khonkaen.nhso.go.th/mis
4445PIS-Onlinehttp://hrops.moph.go.th/