ทั้งหมด 49 ผลลัพธ์

ระบบงานด้านสาธารณสุข

#รหัสชื่อเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
152QOF สปสช ขอนแก่นhttps://khonkaen.nhso.go.th/apisak/mis/qof2563/
253Cockpit62 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit62
31HDC กระทรวงสาธารณสุขhttp://hdcservice.moph.go.th/
435ระบบรายงานข้อมูลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560http://203.157.185.18/psk60/
537KPI2560 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/psk60/
638KPI healthkpi กระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th/kpi/
746TB cmthailandhttps://tbcmthailand.net
847ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนhttp://bo.mrd.go.th/
948KPI 2561 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์http://r7.moph.go.th/cpreg7/
1049ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://ictprocure.moph.go.th/
1150E-OFFICEhttp://203.157.185.28/e_office/index.php/user/login
1251OPPP-MIS สปสช ขอนแก่นhttps://khonkaen.nhso.go.th/apisak/mis/op-pp/
1354PP Schedulehttps://khonkaen.nhso.go.th/apisak/mis/feeschedule/
142HDC จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.102.144
154HDC จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.102.145
165HDC จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.102.146
176HDC จังหวัดขอนแก่นhttp://203.157.102.140
187Cockpit59 เขตตรวจราชการที่ 7http://kpi.healtharea.net/cockpit59_R7/
198Cockpit59 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit59
2039Cockpit60 จังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.18/cockpit60
219Cockpit59 จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/cockpit59
2210Cockpit59 จังหวัดกาฬสินธุ์http://203.157.186.112/cockpit59
2311 Cockpit59 จังหวัดขอนแก่นhttp://122.154.157.75/cockpit59_40
2425OSCC สำนักบริหารกลางhttp://phdb.moph.go.th/phdb/index.php?p=1&id=1
2526ระบบรายงานแพทย์แผนไทยhttp://203.157.81.35/mis/
2643โปรแกรม OSCC http://203.157.3.54/hssd1
2744ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าhttp://www.thaidepression.com
283ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดมหาสารคามhttp://203.157.185.17/mis/provismis/report-pop.html
2912 แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต Cathttp://mkho.moph.go.th/cat-advanced/frontend/web/
3013 ระบบตตรวจสอบข้อมูล HDC43 แฟ้ม/Cockpithttp://203.157.185.18/cockpit_mk/index.php/users/login
3140TBCM ศูนย์ข้อมูลวัณโรคhttp://tbcmthailand.org/
3241TBCM2010 Data Centerhttp://122.155.219.72/tbdc/frontend/web/
3342ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)http://eh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=LongTremCare
3414 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์http://203.157.185.97/archives/
3516ระบบประเมินผู้สูงอายุ (สสจ.)http://mkho.moph.go.th/ltc-advanced/frontend/web/
3627ระบบสมาชิก To Be Number One จังหวัดมหาสารคามhttp://mkho.moph.go.th/2b1/frontend/web/
3736ระบบประเมินผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์)http://164.115.22.135/geriatrics/
3828เอ๊ะ ... มหาสารคามhttp://203.157.185.18/eh/
3929เอ๊ะ ... กาฬสินธ์http://203.157.186.112/eh/
4030เอ๊ะ ... ร้อยเอ็ดhttp://203.157.184.9/eh/
4131เอ๊ะ ... ขอนแก่นhttp://122.154.157.75/eh
4215 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพhttp://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php
4333ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติhttp://thcc.or.th/
4434โปรแกรมรายงาน 506http://203.157.15.110/boe/software/downloadtab.php#tab1
4520สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)http://www.nhso.go.th/
4621สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่นhttp://khonkaen.nhso.go.th/
4718OP/PP individual Data http://op.nhso.go.th/op
4832NHSO7 Report & Monitoring ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์http://khonkaen.nhso.go.th/mis
4945PIS-Onlinehttp://hrops.moph.go.th/