แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.32019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 11:49:13bigleg
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.22019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 11:51:44bigleg
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.42019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 12:01:38bigleg
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3.22019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-12-16 12:08:35bigleg
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3.12019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 12:15:00bigleg
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3.32019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 12:28:48bigleg
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4.22019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 12:36:10bigleg
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.4 แต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลดประกาศการจัดซื้อจ้าง2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72019-12-16 13:26:28bigleg
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3.5 2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 13:29:44bigleg
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.6 ภาพเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 13:57:19bigleg
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง25632019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 14:00:19bigleg
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.8 ขออนุมัติจัดทำแผนบริหารเงินประมาณ 25632019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 14:03:09bigleg
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4.3 ภาพเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 14:06:36bigleg
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1.4 ภาพเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 14:09:40bigleg
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.9แบบฟอร์มขึ้น webแผนจัดซื้อจ้างและกรอบแนวทางเพื่อครวามโปร่งใส2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 14:12:05bigleg
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1.22019-12-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-12-11 09:24:44bigleg
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4.12019-12-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-11 09:15:04bigleg
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.52019-11-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 12:04:40bigleg
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2.12019-11-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-12-11 08:57:33bigleg
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1.12019-11-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-12-11 08:45:43bigleg