แสดง 1 ถึง 20 จาก 80 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1Print Screen web site2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 06:54:31สมัย ทองพูล
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4Print Screen จาก Web site2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 07:09:40สมัย ทองพูล
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 08:10:07สมัย ทองพูล
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB10Print Screen ผ่าน เวปไซต์2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 08:16:26สมัย ทองพูล
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB14ภาพถ่ายประกอบ2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 08:42:58สมัย ทองพูล
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 ขาดภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 08:49:44สมัย ทองพูล
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB16รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 08:59:42สมัย ทองพูล
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB18Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:11:53สมัย ทองพูล
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB17Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี82019-04-01 09:18:34สมัย ทองพูล
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB19 Print Screen จากเวปไซต์2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:23:45สมัย ทองพูล
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB20 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:29:27สมัย ทองพูล
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB21 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:33:22สมัย ทองพูล
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:47:39สมัย ทองพูล
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB23Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:51:48สมัย ทองพูล
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB24 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:54:34สมัย ทองพูล
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB28 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 09:57:06สมัย ทองพูล
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB26 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 10:00:38สมัย ทองพูล
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB12แบบ สงป.3022019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 10:06:54สมัย ทองพูล
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB8 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 21:39:27สมัย ทองพูล
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB12 Print Screen จากเวปไซต์ 2019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 21:49:51สมัย ทองพูล