แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 -2019-03-21ไม่มีไม่มี1932019-04-01 02:51:07yongyut
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 12 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562-2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1732019-04-01 04:31:36yongyut
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 12 สรุปืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุขปี 2562-2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2032019-04-01 04:35:50yongyut
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเอกสาร EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1872019-03-24 05:57:27yongyut
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการPrint screen EB23-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1822019-03-24 06:02:01yongyut
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 24 รายงานผลการกำกับติิดตามตามแผนงาน/โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี122019-03-24 06:09:53yongyut
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการPrint screen EB24-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี352019-03-24 06:14:24yongyut
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเอกสาร EB 26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก และแนะนำบริการประชาชน-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี372019-03-24 13:24:19yongyut
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการPrint screen EB26-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-24 14:04:27yongyut
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 20 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102019-03-21 07:08:19yongyut
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการบันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-21 07:29:49yongyut
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 20 บันทึกเสนอรายงาวิเคราะห์ความเสี่ยง-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102019-03-21 07:34:40yongyut
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 20 คู่มือการจัดการและบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน-2019-03-18ไม่มีไม่มี72019-03-21 07:39:20yongyut
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 20 .รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72019-03-21 07:44:30yongyut
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 20 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเวปไซต์-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-21 07:49:41yongyut
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการPrint screen EB20-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-21 07:56:49yongyut
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 22 หลักฐานประกอบการประชุม หนังสือ ภาพ ขอเผยแพร่-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-21 08:58:58yongyut
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการPrint screen EB22-2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-21 09:04:02yongyut
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 23 เอกสารประกอบ แผนปรับแล้ว-2019-03-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-04-01 08:59:41yongyut
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเอกสารซื้อจ้าง EB 3.1-2019-03-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102019-03-18 11:47:20yongyut