แสดง 61 ถึง 69 จาก 69 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
61ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560มค 0732/ว 317 ลว.23 พ.ย.592016-11-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-09-01 03:38:39ssochy
62ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงิน ปี 2560มค 0732/2812016-11-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1582016-12-29 18:27:20ssochy
63ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คำสั่งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2560มค 0032/2822016-11-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี512016-12-29 18:30:22ssochy
64ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคำสั่งประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์คส.ประจำศูนย์2016-11-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32017-03-30 09:04:23ssochy
65ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอเผยแพร่คู่มือบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/292 ลว.31 ต.ค.592016-10-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-03-30 07:30:16ssochy
66ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/294 ลว.28 ตุลาคม 25592016-10-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-03-30 06:33:03ssochy
67ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560มค 0732/248 ลว. 25 ต.ค.592016-10-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-09-01 04:53:18ssochy
68ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559มค 0732/2312016-10-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1182016-12-29 18:21:31ssochy
69ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการบทบาทหน้าที่ สสอ.เชียงยืน 2560บทบาทหน้าที่ สสอ.2016-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22017-03-28 09:46:50ssochy