ทั้งหมด 80 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-12-16 10:05:27thanakon
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ2019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-12-16 10:07:38thanakon
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-12-16 10:08:52thanakon
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ2019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-12-16 10:09:52thanakon
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ต่อ)2019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-12-16 11:10:19thanakon
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-09-02 03:05:41thanakon
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ (ต่อ)2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-09-02 03:07:24thanakon
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ฯ2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-09-02 03:33:45thanakon
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 25622019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-09-02 03:58:21thanakon
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB14 หน่วยฃานมีรายงานประเมินผลเปิดเผยฯ2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-09-02 04:24:58thanakon
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-24 04:06:25thanakon
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(1)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-24 04:07:48thanakon
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-24 04:08:30thanakon
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-25 00:59:51thanakon
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(1)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-25 01:00:48thanakon
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(2)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-25 01:01:53thanakon
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไลฯ2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-25 01:17:48thanakon
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52019-06-25 02:23:11thanakon
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562มค 0532/4552019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี222019-06-22 14:15:59Chantira
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย มค 0532/4042019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี292019-06-20 16:05:02Chantira
21ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย ฉบับปรับปรุง 2562ไม่มี2019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี82019-06-20 16:09:07Chantira
22ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB21-2กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่มี2019-06-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี72019-06-19 09:28:37Chantira
23ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB24 การกำกับติดตามแผนปราบปรามการทุจริตมค 0532/2782019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี362019-06-11 15:40:23Chantira
24ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB20รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0532/132019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี122019-06-19 07:17:02Chantira
25ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22 รายงานการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน update19062562มค 0532/182019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี102019-06-19 09:09:22Chantira
26ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน2019-06-03กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี152019-06-16 16:11:25Chantira
27ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมค 0532/1612019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี332019-06-11 15:51:52Chantira
28ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 25622019-04-02ไม่มีไม่มี12019-04-02 03:42:33thanakon
29ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 25622019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-04-02 03:26:53thanakon
30ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 25622019-04-01ไม่มีไม่มี22019-04-02 03:38:51thanakon
31ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562มค 0532/1492019-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี82019-06-11 15:03:01Chantira
32ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือนำส่งแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562มค 0532/1492019-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-11 15:13:52Chantira
33ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB18การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานมค 0532/1422019-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-12 11:35:15Chantira
34ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-03-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี682019-03-25 10:12:47thanakon
35ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแจ้งโอนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 (งวดที่ 1/2562)2019-03-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-03-25 10:18:52thanakon
36ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนมค 0532/20 ลว.11มค.622019-03-22กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี412019-03-23 12:43:55Chantira
37ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปี 2562 มค 0532/150 ลว.22 มค.622019-03-22กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี322019-03-23 16:01:24Chantira
38ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการอบรมด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมค 0532/152 ลว.22 มีค.622019-03-22กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี362019-03-23 17:14:01Chantira
39ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB19การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสมค 0532/1412019-03-21กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-19 08:44:26Chantira
40ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)มค0532/114 ลว.14 มีค.622019-03-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี852019-03-18 17:24:18Chantira
41ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB16 การกำหนดมาตรการ กลไก ร้องเรียน ร้องทุกข์ หน่วยงานมค 0532/140 ลว.19 มีค.622019-03-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี152019-03-20 15:51:11Chantira
42ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตผู้บริหารต่อสาธารณชน18032562มค 0532/19 ลว.14 มค.622019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี202019-03-18 15:21:32Chantira
43ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการดำเนินงานตามภาระกิจหลักมค 0532/113 ลว.14 มค.622019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี352019-03-18 19:38:38Chantira
44ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัยที่ มค 0532/ ลว.11 มีนาคม 25622019-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32019-03-24 13:56:47Chantira
45ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศการบริหารกองทุนฯปี2562มค 0532/..... 1 กพ.622019-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-22 06:00:51Chantira
46ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด1 และ 2 ปี2562 มค 0532/1 กพ.622019-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-22 06:04:29Chantira
47ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคำสั่งคณะทำงาน ITAปี2562 สสอ.กันทรวิชัยมค 0532/1 กพ.622019-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-22 06:07:05Chantira
48ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานมค 0532/382019-01-31กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-23 16:05:53Chantira
49ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)ไม่มี2019-01-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-23 15:37:18Chantira
50ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ไม่มี2019-01-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-23 15:50:09Chantira
51ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB8 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมค 0532/6362018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32019-06-11 16:08:55Chantira
52ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-1 ข้อมูลปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2562 ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32019-06-16 15:50:49Chantira
53ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-3แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข-ปี-พ.ศ.2562ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 15:53:50Chantira
54ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-4ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณปี2560ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 15:55:30Chantira
55ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-5ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 15:57:36Chantira
56ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-2แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 16:02:02Chantira
57ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการภารกิจหลัก ภาระกิจรอง บทบาทหน้าที่ สสอ.กันทรวิชัยไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 16:05:09Chantira
58ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB11 รายงานผลการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ กันทรวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2561มค 0532/5052018-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-22 05:41:38Chantira
59ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB11-1 prints screen ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ220625622018-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52019-06-22 05:53:07Chantira
60ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามคู่มืองานโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สสอ.กันทรวิชัย ปี 2561มค0532/3562018-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี692018-06-16 15:57:36Chantira
61ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561มค0532/3582018-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี502018-06-16 18:53:33Chantira
62ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประชาสัมพันธ์การทำงานของกลุ่ม“คุณธรรมนำพัฒนา”มค0532/3662018-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี1032018-06-17 13:15:45Chantira
63ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปรายงานการร้องทุกข์ ร้องเรียน ไตรมาส 3มค0532/3102018-06-04กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี572018-06-17 18:30:09Chantira
64ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปการร้องทุกข์ ร้องเรียนมค 0532/2012018-03-23กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี1272018-03-27 16:16:48Chantira
65ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0532/2242018-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี722018-03-21 04:30:59Chantira
66ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2561มค0532/3222018-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52018-06-17 19:24:16Chantira
67ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศเจตน์จำนงค์ต่อต้านการทุจริต สสอ.กันทรวิชัย2018-02-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12018-02-11 17:50:11Chantira
68ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี2561มค0532/10 ลว.10 มค.612018-02-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี502018-02-11 18:10:24Chantira
69ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สสอ.กันทรวิชัย ปี 2561มค0532/1972018-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22018-06-16 08:38:54Chantira
70ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์มค 0532/342018-01-31กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี682018-03-26 10:02:22Chantira
71ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปรายงานการประชุมดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.กันทรวิชัยมค 0532/442018-01-31กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22018-03-27 15:33:43Chantira
72ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ภาระกิจหน่วยงานมค 0532/332018-01-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี42018-03-27 16:26:26Chantira
73ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปี 25612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32018-02-11 17:24:56Chantira
74ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561มค0532/19 ลว.10 กพ.612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52018-02-11 17:29:24Chantira
75ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคำสั่งคณะทำงาน ITA11/25612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี332018-02-11 17:39:42Chantira
76ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ของหน่วยงานไตรมาสที่ 1มค.0532/680 ลว.28 ธันวาคม 25602017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี202017-12-29 05:23:02Chantira
77ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560มค.0532/5142017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี242017-12-29 05:31:13Chantira
78ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ไตรมาสที่ 1มค.0532/6862017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี212017-12-29 06:44:15Chantira
79ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มค.0532/10112017-12-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี42018-03-18 06:45:51Chantira
80ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการแก้ไขมค 0532/9842017-11-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี82018-03-18 06:51:29Chantira