แสดง 61 ถึง 80 จาก 80 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
61ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561มค0532/3582018-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี502018-06-16 18:53:33Chantira
62ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประชาสัมพันธ์การทำงานของกลุ่ม“คุณธรรมนำพัฒนา”มค0532/3662018-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี1032018-06-17 13:15:45Chantira
63ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปรายงานการร้องทุกข์ ร้องเรียน ไตรมาส 3มค0532/3102018-06-04กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี572018-06-17 18:30:09Chantira
64ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปการร้องทุกข์ ร้องเรียนมค 0532/2012018-03-23กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี1272018-03-27 16:16:48Chantira
65ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0532/2242018-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี722018-03-21 04:30:59Chantira
66ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2561มค0532/3222018-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52018-06-17 19:24:16Chantira
67ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศเจตน์จำนงค์ต่อต้านการทุจริต สสอ.กันทรวิชัย2018-02-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12018-02-11 17:50:11Chantira
68ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี2561มค0532/10 ลว.10 มค.612018-02-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี502018-02-11 18:10:24Chantira
69ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สสอ.กันทรวิชัย ปี 2561มค0532/1972018-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22018-06-16 08:38:54Chantira
70ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์มค 0532/342018-01-31กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี682018-03-26 10:02:22Chantira
71ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปรายงานการประชุมดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.กันทรวิชัยมค 0532/442018-01-31กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22018-03-27 15:33:43Chantira
72ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ภาระกิจหน่วยงานมค 0532/332018-01-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี42018-03-27 16:26:26Chantira
73ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปี 25612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32018-02-11 17:24:56Chantira
74ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561มค0532/19 ลว.10 กพ.612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52018-02-11 17:29:24Chantira
75ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคำสั่งคณะทำงาน ITA11/25612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี332018-02-11 17:39:42Chantira
76ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ของหน่วยงานไตรมาสที่ 1มค.0532/680 ลว.28 ธันวาคม 25602017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี202017-12-29 05:23:02Chantira
77ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560มค.0532/5142017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี242017-12-29 05:31:13Chantira
78ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ไตรมาสที่ 1มค.0532/6862017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี212017-12-29 06:44:15Chantira
79ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มค.0532/10112017-12-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี42018-03-18 06:45:51Chantira
80ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการแก้ไขมค 0532/9842017-11-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี82018-03-18 06:51:29Chantira