แสดง 1 ถึง 20 จาก 75 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-09-02 03:05:41thanakon
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ (ต่อ)2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-09-02 03:07:24thanakon
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ฯ2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-09-02 03:33:45thanakon
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 25622019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-09-02 03:58:21thanakon
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB14 หน่วยฃานมีรายงานประเมินผลเปิดเผยฯ2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-09-02 04:24:58thanakon
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-24 04:06:25thanakon
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(1)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-24 04:07:48thanakon
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-24 04:08:30thanakon
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 00:59:51thanakon
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(1)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 01:00:48thanakon
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(2)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 01:01:53thanakon
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไลฯ2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 01:17:48thanakon
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-06-25 02:23:11thanakon
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562มค 0532/4552019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี122019-06-22 14:15:59Chantira
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย มค 0532/4042019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี112019-06-20 16:05:02Chantira
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย ฉบับปรับปรุง 2562ไม่มี2019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32019-06-20 16:09:07Chantira
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB21-2กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่มี2019-06-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-19 09:28:37Chantira
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB24 การกำกับติดตามแผนปราบปรามการทุจริตมค 0532/2782019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี222019-06-11 15:40:23Chantira
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB20รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0532/132019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-06-19 07:17:02Chantira
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22 รายงานการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน update19062562มค 0532/182019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-06-19 09:09:22Chantira