แสดง 1 ถึง 20 จาก 110 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน2019-06-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-06-25 04:39:16seriita
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 04:24:11seriita
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี62019-06-25 04:46:50seriita
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงวด2/25622019-05-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 04:11:51seriita
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน2019-04-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72019-06-25 04:51:07seriita
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี592019-03-20 06:07:29seriita
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือจัดสรรงบมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี492019-03-20 06:44:40seriita
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่แผนการซื้อจ้างมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี542019-03-20 06:59:49seriita
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการบันทึกแจ้งขั้นตอนบริการถึง อสม.2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-09-02 05:51:32seriita
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-09-02 05:53:49seriita
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขั้นตอนการให้บริการฯ2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32019-09-02 05:55:41seriita
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0132.12019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี462019-03-23 15:25:55seriita
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0132.1/2019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี402019-03-23 16:22:20seriita
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตมค.0132.12019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-23 17:06:47seriita
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาธารณสุขโปร่งใสมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-03-21 08:40:26seriita
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32019-03-21 09:08:53seriita
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เดือนกุมภาพันธ์ 25622019-03-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี62019-03-22 09:56:57seriita
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการวางมาตรการป้องกันการรับสินบนมค 0132.1/2019-03-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-23 14:55:16seriita
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตมค0132.1/2019-03-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-23 15:02:27seriita
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารโปร่งใสมค0132.1/2019-03-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-23 15:10:36seriita