แสดง 1 ถึง 20 จาก 117 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒มค 0132.1/6572019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1912019-12-09 06:15:44seriita
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุมัติประกาศกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมค 0132.1/6692019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1542019-12-09 06:58:42seriita
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓มค 0132.1/6762019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1612019-12-09 07:24:07seriita
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมค 0132.1/6812019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1462019-12-09 07:33:08seriita
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563มค 0132.1/6802019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1432019-12-09 07:41:53seriita
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรมค 0132.1/ว.6732019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-12-09 07:55:28seriita
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562มค 0132.1/6822019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-09 08:07:19seriita
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน2019-06-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-06-25 04:39:16seriita
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 04:24:11seriita
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี62019-06-25 04:46:50seriita
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงวด2/25622019-05-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 04:11:51seriita
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน2019-04-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72019-06-25 04:51:07seriita
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี852019-03-20 06:07:29seriita
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือจัดสรรงบมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี722019-03-20 06:44:40seriita
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่แผนการซื้อจ้างมค.๐๑๓๒.๑/2019-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี752019-03-20 06:59:49seriita
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการบันทึกแจ้งขั้นตอนบริการถึง อสม.2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-09-02 05:51:32seriita
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-09-02 05:53:49seriita
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขั้นตอนการให้บริการฯ2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32019-09-02 05:55:41seriita
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0132.12019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี642019-03-23 15:25:55seriita
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0132.1/2019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี622019-03-23 16:22:20seriita