ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

โรงพยาบาล
รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
4401เมืองมหาสารคาม00445สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามรุ่งทิพย์มั่นคง
4402แกดำ00446สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำบุญกว้างประดับคำhttp://203.157.185.3/sso_kaedam
4403โกสุมพิสัย00447สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยทรงวิทย์ศรีคำ
4404กันทรวิชัย00448สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัยประเสริฐไหลหาโคตร์http://ampmkho.moph.go.th/sso_kantharawichai/
4405เชียงยืน00449สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนเฉลิมศักดิ์สีดาพล
4406บรบือ00450สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ
4407นาเชือก00451สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือกประมวลไชยโวหารhttp://www.nachuakpho.go.th/
4408พยัคฆภูมิพิสัย00452สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอุดมบุบผาทาเต
4409วาปีปทุม00453สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมเถวียนปาปะขีhttp://www.sasukwapi.go.th/
4410นาดูน00454สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูนชาติธนาปัตตาลาโพธิ์http://www.nadun-pho.go.th/
4411ยางสีสุราช00455สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชจรูญประสีระเกhttp://www.yangsi-dho.go.th
4412กุดรัง00456สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง
4413ชื่นชม14151สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT