แสดง 121 ถึง 140 จาก 203 ผลลัพธ์

โรงพยาบาล
รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
4408พยัคฆภูมิพิสัย05019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวลปัณรินทร์กัณโสภา
4408พยัคฆภูมิพิสัย05020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะบุญชื่นสีทิศ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วงไสวมงคลพิศ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่เกียรติศักดิ์บุรีมาตร์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจานสุทธิพงษ์ภารพันธ์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตาพิชญ์พิมลพันธุ์ยุรา
4408พยัคฆภูมิพิสัย05025โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแกเพื่อนพลวิเศษ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่รัศมี สอนบุญชู
4408พยัคฆภูมิพิสัย05027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองระเวียงเมธีโยธาทูล
4408พยัคฆภูมิพิสัย05028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่าทรงยศแก้วหานาม
4408พยัคฆภูมิพิสัย05029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคนธิฐิมายาวไธสง
4408พยัคฆภูมิพิสัย05030โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบากสมจิตรมุลศรีสุข
4408พยัคฆภูมิพิสัย05031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือชลิดาทองประสม
4408พยัคฆภูมิพิสัย11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยธีรพลชลเดชhttp://www.phayakkhaphumphisaihospital.go.th/
4408พยัคฆภูมิพิสัย13937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่งเอกปกรณ์ นามคุณ
4409วาปีปทุม00453สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมเถวียนปาปะขีhttp://www.sasukwapi.go.th/
4409วาปีปทุม05032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน
4409วาปีปทุม05033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
4409วาปีปทุม05034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
4409วาปีปทุม05035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้กฉวีวรรณประภาศรี
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT