แสดง 61 ถึง 80 จาก 203 ผลลัพธ์

โรงพยาบาล
รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
4404กันทรวิชัย04961โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียงลาวัลย์รัตนตระกูล
4404กันทรวิชัย04962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกภูธณดลสิมหาบุตร
4404กันทรวิชัย04963โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขีอุฤทธิ์โทแก้ว
4404กันทรวิชัย04964โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบาวิไล. มะธิโตปะนำ
4404กันทรวิชัย04965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุขนายศุภกิจมะธิโตปะนำ
4404กันทรวิชัย04966โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อสังวรณ์วรไวย์
4404กันทรวิชัย04967โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางจารุณีเนื่องพระแก้ว
4404กันทรวิชัย11053โรงพยาบาลกันทรวิชัยเจษฐาพัชรเวทินhttp://www.kchosp.go.th
4405เชียงยืน00449สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนเฉลิมศักดิ์สีดาพล
4405เชียงยืน04970โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอนสมบูรณ์แก้วศรีจันทร์
4405เชียงยืน04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงบัญชาดวงทิพย์จันทร์
4405เชียงยืน04973โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝกสุกัญญาชวนจิต
4405เชียงยืน04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยวิวัฒนาอาจชมภู
4405เชียงยืน04975โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชูประมูลจันสูนย์
4405เชียงยืน04976โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบกจิราภรณ์สีดาพล
4405เชียงยืน04977โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูงวรัญญาภูราศรี
4405เชียงยืน04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่าอิทธิภาพภิรมย์
4405เชียงยืน04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนวนิดาสองจันทร์
4405เชียงยืน04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบานวงษ์กลางกุดวงษา
4405เชียงยืน11054โรงพยาบาลเชียงยืนเกรียงศักดิ์หาญสิทธิพรhttp://www.chiangyuenhospital.go.th/
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT