แสดง 161 ถึง 180 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
16142ประชุมโครงการอาหารปลอดภัย 2017-03-142017-03-14วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16241ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 25602017-03-132017-03-13วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560 และรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16340 มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี2017-03-072017-03-07ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กสารคาม สร้างวัคซีน ป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 1 อาคารหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16438ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25602017-03-062017-03-06วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16539ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม2017-03-062017-03-07วันที่ 6 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ให้บริการ) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุทธาเวช โดย นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16637 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ตามเกณฑ์ GPP ปีงบประมาณ 2560 2017-02-282017-02-28วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ ประธานในการ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ตามเกณฑ์ GPP ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม บุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16736ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 25602017-02-232017-02-23ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ครั้งนี้ นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16835 พอ.สว.อำเภอชื่นชม2017-02-222017-02-22วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนหนองนาไร่เดียว ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16934งานแถลงข่าวการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 2017-02-212017-02-21ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 "การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ" (Digital EMS toward Smart City Development) ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17033โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 2017-02-172017-02-17วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17132 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม2017-02-162017-02-17วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ในครั้งนี้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุม และในพิธีปิดนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบรางวัลผู้ได้รับผลงานวิชาการดีเด่นและพิธีปิดการประชุม ณ โรงแรมตัดสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17231สภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีฯ2017-02-152017-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17330 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม2017-02-142017-02-14ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17429 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด2017-02-092017-02-09ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17528 รองนายกฯ ลงพื้นที่มหาสารคาม ติดตามการทำงานในส่วนภูมิภาค2017-02-082017-02-08วันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามภารกิจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) พร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุม 406 ศาลกลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17626สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 25602017-02-032017-02-03ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานรับการตรวจนิเทศ ร่วมรับฟังผลการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17727ประชุมประจำเดือนมกราคม 25602017-02-032017-02-03วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17824 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูน2017-02-022017-02-02ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอนาดูน นำโดย นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.นาดูน และตรวจเยี่ยม รพ.สต.กู่โนนเมือง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17925 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอแกดำ2017-02-022017-02-02ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอแกดำ นำโดย นพ.ดร.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.แกดำ และตรวจเยี่ยม รพ.สต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18022“ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้”2017-02-012017-02-01ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้” ขึ้น โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบข้าวสาร จาก อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 มียอดบริจาครวม 4 จังหวัด เป็นข้าวสารจำนวนทั้งสิ้น 63,500 กิโลกรัม เงินสด จำนวน 192,615 บาท ทั้งนี้ ส่วนการมอบข้าวสารและเงินสดให้พี่น้อง อสม. ทางภาคใต้ สำนักงานบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นเรื่อง ได้ทำการประสานกับสำนักงานบริการสุขภาพเขต ภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล อสม. เพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่ อสม. ที่ประสบภัยต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม