แสดง 141 ถึง 160 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
14198ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2/25602017-07-122017-07-12ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ โดยมี นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14297โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน2017-07-072017-07-07วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14396(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะกิจ2017-07-042017-08-04พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. วันนี้(4ก.ค.60)ที่โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม) ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเปิดกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมเยียนประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยกิจกรรมที่ให้บริการในวันนี้ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1 แสนตัว นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2555 ในลำดับที่ 55 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันนี้อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ได้จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14495สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”2017-06-262017-06-26สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม (26มิ.ย.60)ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบเกียรติบัติแก่สถานประกอบการและเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย โรงงานสีขาว จำนวน 17 แห่ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด จำนวน 3 องค์กร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว และองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” และแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา, พืชกระท่อม) จำนวน 120 รายการ น้ำหนักรวม 357.44 กิโลกรัม ซึ่งเป็นของกลางที่เก็บรักอยู่ที่สถานีตำรวจในสังกัด0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14594ประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน2017-06-232017-06-23 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง ตามโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาระบบปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ณ ห้องประชุม บุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14692บุญซำฮะ 2017-06-222017-06-22ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากชุมชน หมู่บ้าน ทำให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยมี นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14793ประชุม 2P Safety & RM 2017-06-222017-06-22ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ในการประชุม 2P Safety & RM ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14891หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)2017-06-212017-06-21ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14990ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-06-132017-06-13วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (PMQA) ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 18/2560 ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15089ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 25602017-06-052017-06-05วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จังหวัดมหาสารคามรับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) นอกจากนี้ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอ-คุยปอ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เข้ารับการประเมินร่วมด้วย ซึ่งทั้งจังหวัดและชมรมทั้ง 2 ชมรม จะต้องเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 (รอบเมืองทองธานี) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองทองธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15188ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม25602017-05-312017-05-31วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม และได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15287อบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม2017-05-292017-05-29วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม (สสส.) ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15384ประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 2017-05-262017-05-26ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลบรบือ โดยนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15485มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25602017-05-252017-05-25ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15583อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 2017-05-242017-05-24นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรมวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15686อบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program)2017-05-242017-05-24ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15781 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/25602017-05-232017-05-23วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.00-16.30 น. ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15882พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2017-05-232017-05-23วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15980 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 72017-05-192017-05-19ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องคอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16079พิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 2017-05-182017-05-18วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมมหาชัย โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม