แสดง 141 ถึง 160 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
14157ประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 112017-04-042017-04-04ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11 และในครั้งนี้ ทีมโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน EMS Rally ระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14261 ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคาม2017-04-042017-04-04วันที่ 4 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14362ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม 2017-04-042017-04-04วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม ตามบทบัญญัติมาตรา75 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ อัยการจังหวัดและนพ.สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ วันนี้ ได้ข้อสรุปประเด็นสำคัญว่า อยากให้มีการสอดส่องดูคลินิกโดยเฉพาะระดับอำเภอ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดประชุม อบรม เพื่อลดการนำคดีสู่การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ การพิจารณาคดี จะใช้แนวทางของกรม สบส ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14463ประชุมประเดือนมีนาคม 25602017-04-042017-04-04วันที่ 4 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14558 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม2017-04-032017-04-03วันที่ 3 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดมหาสารคาม ปี2560 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14659ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2017-04-032017-04-03ในวันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เวลา 9.00 น. ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และในเวลา 13.00น.ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14756งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 2017-03-312017-03-31วันที่ 31 มีนาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14853เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงาน2017-03-302017-03-30เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงาน0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
14954พิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 12017-03-292017-03-29ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ และคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15055มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 12017-03-292017-03-29ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1” ประธานในพิธี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15150โครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT2017-03-272017-03-28ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการเยียวยาให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้นำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15251อบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ 2017-03-272017-03-27วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม NCD จัดอบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายขอความร่วมมือ สื่อสารเขื่อมโยงระหว่างชุมชนกับสาสุข ในการลดการดื่ม/สูบ ในครั้งนี้ นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15352 แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ 2017-03-272017-03-29ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมเวทีเสวนา แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 12 -14 เมย.60 และร่วมกิจกรรมสาธิต ขบวนแห่สงกรานต์ ก่อกองทราย ตำข้าวเม่า และรำวงย้อนยุค ฯลฯ โดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน พร้อมด้วย นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯนางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15448ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ2017-03-222017-03-22วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15549สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 25602017-03-222017-03-22วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุขออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15647ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) 2017-03-212017-03-21วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) ครั้งนี้ นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15745พิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 2017-03-202017-03-20วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15846 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา2017-03-202017-03-20วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15943สภากาแฟ2017-03-152017-03-15วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16044ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" 2017-03-152017-03-15วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับปฎิบัติการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม