แสดง 121 ถึง 140 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
12186อบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program)2017-05-242017-05-24ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12281 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/25602017-05-232017-05-23วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.00-16.30 น. ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12382พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2017-05-232017-05-23วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12480 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 72017-05-192017-05-19ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องคอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12579พิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 2017-05-182017-05-18วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมมหาชัย โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12677ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลรวจราชการ และข้อมูลตัวชี้วัด PA ปี 2560 ครั้งที่ 22017-05-092017-05-09วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลรวจราชการ และข้อมูลตัวชี้วัด PA ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12778ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุข2017-05-092017-05-09ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุข ในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12876วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 2017-05-082017-05-08ในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2560 วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12974ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพร2017-04-282017-04-28ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพร พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13073 ประชุมประจำเดือนเมษายน25602017-04-272017-04-27วันที่ 27 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13172สสจ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบรบือ 2017-04-262017-04-26ในวันที่ 26 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13275การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฎิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม2017-04-262017-04-28ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฎิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13369ระชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการและชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 2017-04-182017-04-18วันที่ 18 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการและชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13466 จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์2017-04-112017-04-11จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์ พร้อมบริการข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศ 345 จุด ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าหน่วยภูมิทัศน์ แขวงการทางมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์ พร้อมบริการข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศ 345 จุด ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดจุดบริการทั่วไทย “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยแขวงทางหลวงมหาสารคามร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ตั้งจุดบริการขึ้นอยู่ริมถนนสายหลัก บรบือ – มหาสารคาม(ฝั่งขาเข้าเมือง) ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักรองรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามและหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนการตั้งจุดให้บริการทั่วไทยนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 18 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และลดการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด ให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน แวะพักรถ พักคน บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น มีห้องน้ำสะอาด ให้ข้อมูลการเดินทาง แจกแผนที่และแผ่นพับ มีศูนย์ข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศในเส้นทางของกรมทางหลวงทั้งหมด 345 จุด ซึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มีกล้องcctv ติดตั่งอยู่ 3 จุด อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 23 ช่วง กม.51 บ้านหนองโก อ.บรบือ ทางหลวงหมายเลข 202 ช่วง กม.138 บ้านเปลือย อ.พยัคฆภูมิพิสัย และทางหลวงหมายเลข 219 กม.67 บ้านคลองจอบ อ.พยัคฆภูมิพิสัย สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น กรณีรถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ จะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ชุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนไว้บริการ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13567 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2017-04-112017-04-11ในวันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13668กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์2017-04-112017-04-11ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13770งานรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมืองมหาสารคามเนื่องในเทศกาลสงการานต์ ประจำปี 2560 2017-04-112017-04-11วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะบุคลากร เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมืองมหาสารคามเนื่องในเทศกาลสงการานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหารคาม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันอันเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลอง และป้ายวรพรมงคล ให้ผู้มาร่วมงานได้สรงน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13865 ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)2017-04-072017-04-07วันที่ 7 เดือนเมษายน ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอัญญมณี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13964วันจักรี2017-04-062017-04-06ในวันที่ 6 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันจักรี โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14060กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกาย ทุกวันพุทธ2017-04-052017-04-05สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกาย ทุกวันพุทธ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม