แสดง 101 ถึง 120 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
101221พิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2020-10-212020-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานและเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย อันเป็นการวางรากฐาน เพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในพระองค์ขึ้น ปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “เหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า” เป็นพระองค์แรก ในประวัติศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่าง ๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย, พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ,พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
102214สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นำประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานร่วมกันใส่บาตรพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
103215สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมฯ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
104217สสจ.มหาสารคาม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน กิจกรรมจัด ณ บริเวณคลองสมถวิล (จุดหลังลานประวัติศาสตร์เจ้าสามเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
105219สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั่นร่วมรับชมวีดีทัศน์ “สารดีภาพประกอบเพลง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
106213สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-10-122020-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
107210ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม2020-10-092020-10-09วันที่ 9 ตุลาคม 25563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
108211ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 25632020-10-092020-10-09วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้ร่วมเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและโครงการด้านทันตสาธารณสุข จังหวัดมหาวารคาม ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
109212ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 2020-10-092020-10-09วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรร่วมกับรพ.สต.หนองแวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และแห่งที่สองคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรหนองโนใต้ร่วมกับรพ.สต.บ้านเหล่าจั่น อำเภอนาดูน และอำเภอวาปีปทุม ตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ระยะที่ 2) ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับรพ.สต. เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 9 แห่งทุกแห่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานสร้างโรงเรือนกัญชาตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอาหารและยา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
110209สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-25652020-10-062020-10-06วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565 ผ่านระบบ Teleconference จาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
111208สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25622019-01-312019-01-31สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
112204สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622019-01-292019-01-29สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
113207สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 2019-01-022019-01-02สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
114206สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622019-01-012019-01-01สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
115205สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622018-12-312018-12-31สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
116202 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2018-12-272018-12-27วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจเยี่ยมหน่วยพยาบาลที่งานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
117203มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม2018-12-272018-12-27สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันนี้(27ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม และเกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่ มีประชาชนผู้ประสบภัยเป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200,767 คน โดยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมภาคเอกชน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ได้มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วจำนวน 16,000 คน ยังคงเหลือความต้องการอีก จำนวน 184,749 คน จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางประยูร เค้าแคน อายุ 62 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับนายทองสินธุ์ เค้าแคน ที่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วย มีอาการปวดเอวร้าวไปที่ขาทั้งสองข้าง ก่อนนี้ มีอาการปวดตามข้อเข่า และเอวเป็นๆ หายๆ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติที่กระดูสันหลังส่วนเอวจากการเสื่อมของกระดูกตามวัย จนมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไปไหนมาไหนไม่ได้ การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะขาทั้งสองข้างไม่มีแรง ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก นายมงคล โคตรชารี อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 2/1 ม 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วย โรคบาดเจ็บที่สันหลังส่วนเอวจนเกิดความพิการ อัมพาตส่วนล่าง ไม่สามารถเดินได้ กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ต้องใช้กายอุปกรณ์ในการพยุงเดินทำกิจวัตรประจำวันเช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ ขับถ่าย และ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องอาศัยภรรยาและบุตรเลี้ยงดู รายได้ในครอบครัวลดลงเพราะผู้ป่วยก่อนหน้าที่จะเกิดความพิการเป็นเสาหลักครอบครัว รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังเกิดความพิการไม่สามารถทำงานได้ ปัจจุบันรายได้จุนเจือครอบครัวมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับผู้พิการซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และนางบุญ สีจันทร์ อายุ 81 ปี สถานภาพหม้าย บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 17 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเกาต์ มีอาการปวดตามข้อเป็นหายๆ กอปรกับเป็นผู้สูงอายุทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงเกิดอุบัติเหตุหกล้ม จนสะโพกขวาหัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ทำการผ่าตัดรักษาดามและใส่สะโพกเทียม ผู้ป่วยไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ไกลรัศมีรอบบ้าน การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะยังมีอาการปวดตรงสะโพกและข้อเท้า ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฏรในพื้นอำเภอเชียงยืน อีกจำนวน 1,000 ผืน และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
118198อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยว ด้านทันตสาธารณสุข ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
119199เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
120200นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และนายอุดม บุบผาทาเต สาธารณสุขอำเภอ และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม