แสดง 101 ถึง 120 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
101140คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/25602017-11-162017-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
102137สสจ.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2017-11-152017-11-15วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
103136สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25602017-11-142017-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
104138ลงพื้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชม2017-11-142017-11-14วันที่ 14 พย. 60 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. พร้อมด้วย นพ.อภิชัย ลิมานนท์ ผชช.ว. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พิ้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
105134ผู้บริหาร สสจ.มหาสารคาม พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
106133ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 2017-11-092017-11-09วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
107135สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ 2017-11-082017-11-08ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
108132ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร2017-11-072017-11-07วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
109131 กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 25602017-11-032017-11-03วันที่ 2-3 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดสวนเวฬุวนาราม บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
110129สสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม2017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1111302017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
112128ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาล2017-11-012017-11-01วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. มอบหมาย ให้ทีม MCATT สสจ. ไปร่วมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกัับ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ นำทีมโดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และทีมMCATT จากสสจ.มค./รพ.มค./รพ.โกสุมพิสัย/สสอ./รพ. สต. ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
113126ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
114127ประชุมประจำเดือนตุลาคม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
115125ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-302017-10-30วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
116123สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย2017-10-272017-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย และลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.บ้านโพนทอง ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
117124สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ2017-10-272017-10-27นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำสวดพระพุทธมนต์ มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยลงสู่แม่น้ำชี ณ บริเวณท่าน้ำวัดเจริญผล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
118122สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์2017-10-262017-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
119120สสจ.มหาสารคาม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 7.1.1 ขอนแก่นได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง และรอบศาลากลาง ร่วมกับสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริเวณ สถานที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
120121สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงาน/สถานการณ์ (ของทุกระบบที่กำหนดขึ้นเฉพาะ) ในแต่ละภารกิจ ของ EOC ระดับจังหวัดกับ EOC ระดับอำเภอ ขอให้แต่ละภารกิจของ EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาเฉพาะนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2.กรณีมีฝนตกในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 การเตรียมการเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้เตรียมการ ดังนี้ (1) ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนเตรียมร่มสีดำหรือเสื้อกันฝน (ใสหรือขาวเท่านั้น) นำไปปฏิบัติงานด้วย (2) ขอให้สำรองชุดปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติงานด้วย 3.ขอให้เตรียมและสำรองยาทากันยุง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน และสำหรับบริการประชาชนในเวลากลางคืน 4.ขอให้เตรียมและสำรอง Mask สำหรับบริการประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ต้องใช้ 5.การมอบหมายบทบาทหน้าที่ Incident Commander ในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ขอมอบหมายให้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่แทน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม