แสดง 81 ถึง 100 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
81185ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 25622018-10-242018-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานและมอบนโยบาย ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานในการควบคุมกำกับ ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
82159ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-01-192018-01-19วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
83160นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง2018-01-112018-01-11ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
84161อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-01-092018-01-10ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของ อสม.ดีเด่น และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของ อสม.ดีเด่น ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
85158 สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม2017-11-292017-11-29วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการ รักษาโรคทั่วไป 63 ราย ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย อีกทั้งยังมีการมอบถุงยังชีพแกครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากโรงพยาบาลแกดำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
86153ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด2017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
87154VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25612017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25610000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
88155ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 25612017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเพทายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
89157ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/25602017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
90150 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)2017-11-272017-11-27ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
91151ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 25612017-11-272017-11-27วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
92152ประชุม (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 42017-11-272017-11-27ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
93148ชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต2017-11-262017-11-26วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ สนามหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล และ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงนักเดิน วิ่ง และนักปั่นจากจังหวัดใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” แบ่งประเภทกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ 10.5 กิโลเมตร และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งลดอัตราการป่วยและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้ำนรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านราย ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย หรือร้อยละ 2 ส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 440 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้ามีความเข้าใจการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และมูลนิธิไทยคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
94146ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 2017-11-232017-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
95147แถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" 2017-11-232017-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" โดยกำหนดจัดงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
96145หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ2017-11-222017-11-22ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่วัดบ้านโคกน้อย ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
97144ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25602017-11-212017-11-21วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
98141อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) 2017-11-202017-11-20วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม ชั้น 4 ตึกนิวพัฒนา โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
99142ประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 32017-11-202017-11-20ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน การประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบุษราคัมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
100139ประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 2017-11-172017-11-17วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 และตัวชี้วัดดำเนินงานสาธารณสุขปี 2561 สู่การปฏิบัติในระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม