แสดง 81 ถึง 100 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
81123สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย2017-10-272017-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย และลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.บ้านโพนทอง ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
82124สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ2017-10-272017-10-27นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำสวดพระพุทธมนต์ มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยลงสู่แม่น้ำชี ณ บริเวณท่าน้ำวัดเจริญผล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
83122สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์2017-10-262017-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
84120สสจ.มหาสารคาม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 7.1.1 ขอนแก่นได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง และรอบศาลากลาง ร่วมกับสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริเวณ สถานที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
85121สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงาน/สถานการณ์ (ของทุกระบบที่กำหนดขึ้นเฉพาะ) ในแต่ละภารกิจ ของ EOC ระดับจังหวัดกับ EOC ระดับอำเภอ ขอให้แต่ละภารกิจของ EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาเฉพาะนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2.กรณีมีฝนตกในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 การเตรียมการเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้เตรียมการ ดังนี้ (1) ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนเตรียมร่มสีดำหรือเสื้อกันฝน (ใสหรือขาวเท่านั้น) นำไปปฏิบัติงานด้วย (2) ขอให้สำรองชุดปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติงานด้วย 3.ขอให้เตรียมและสำรองยาทากันยุง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน และสำหรับบริการประชาชนในเวลากลางคืน 4.ขอให้เตรียมและสำรอง Mask สำหรับบริการประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ต้องใช้ 5.การมอบหมายบทบาทหน้าที่ Incident Commander ในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ขอมอบหมายให้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่แทน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
86115สสจ.มหาสารคาม ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ การคัดกรอง การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งด้านสุขภาพ-ด้านจิตใจ ร่วมถึงการส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับความปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด และตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วย เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 25600000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
87118สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-242017-10-24 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การายงานของ EOC ในภารกิจใดๆ ขอให้ครบถ้วนใน EOC อำเภอทุกอำเภอ โดยให้ภารกิจระดับจังหวัดติดตามข้อมูลนั้นๆ ให้ครบถ้วน แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 2.ขอให้ทุกกลุ่มภารกิจติดตามงานที่มอบหมายให้หน่วยงาน/ทีม/EOC อำเภอดำเนินการ ว่ามีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 3.ขอให้กลุ่มภารกิจ Operations ทุกทีม (ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และมอบหมายเวรยามดูความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย 4.ขอให้เลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ จัดทำ Daily News (One Page) กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทุกวันที่มีการปฏิบัติกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ของทีม EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอทุกอำเภอ ให้จัดส่ง (1) สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วย (2) ระชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานงานพระราชพิธีสำคัญ 5.การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่งตั้งและมอบหมายจนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 2 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้กลุ่มงาน/หน่วยงานทำการอนุมัติให้ปฏิบัติตามที่กลุ่มงาน/หน่วยงานจะมอบหมาย จนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 3 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งและไม่ต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของหน่วยงาน ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างสมพระเกียรติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
88119ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ฯ2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
89114ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวาย2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ สรุปการประชุม EOC : 23 ตุลาคม 2560 1.ให้ศูนย์สั่งการ อบจ.รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทุกเรื่องในวันที่ 26 ตุลาคม60ตั้วแต่เวลา 06.00ถึง06.00 ของวันที่ 27ตุลาคม60 2. เพิ่มห้วงเวลาในการเปิดศูนย์ EOC จากเวลาเดิมที่นัดหมาย เป็นเพิ่มห้วงเวลาที่ชัดเจน 3. หัวหน้าภารกิจแต่ละกล่อง สรุปรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาใน24ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น แผนการทำงาน วัดผลลัพธ์. และ กิจกรรมที่จะทำต่อไปอีก 24ชม. นำเสนอเป็น PowerPoint และส่งเอกสารรายงาน 1ชม.ก่อนเปิดศูนย์ EOC ให้ เลขา ดร.สงัด เพื่อรวบรวมส่ง IC ท่านนพ.ภาคี 4. การแต่งกาย ย้ำตาม VDO Conference ข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องในงานใส่เชิ้ตขาว สวมปลอกแขน กากบาทเขียว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
90116สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มีสรุปข้อสั่งการ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการฝึกซ้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ นัดหมายเวลา 8.00 น ทุกหน่วยงาน ทุกคน. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานทุกภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงาน เวลา 10.00 น. แบ่งกลุ่มภารกิจฝึกซ้อมตามแผนการซ้อม กำหนดภารกิจฝึกซ้อมในช่วงภาคคำ่เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง การแต่งกายของทีมงานจิตอาสาการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ให้ปฎิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขทีมหน่วยแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล แต่งกาย ดังนี้ 1.1 แพทย์ สวมเสื้อกาวน์สีขาว สวมปลอกแขนขาว กากบาทสีเขียว 1.2 พยาบาลสวมชุดพยาบาลสวมปลอกแขนสีขาวกากบาทสีเขียว 1.3 บุคลากรการแพทย์วิชาชีพอื่นให้สวมเสื้อสีขาวสวมปลอกแขนขาวกากบาทสีเขียว 1.4 จิตอาสาการแพทย์ สวมชุดพระราชทาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
91117สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์ภิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
92110วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25602017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
93111สสจ.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทฯ2017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
94112ร่วมประชุม Video Conference และ เปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคามฯ2017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Video Conference ศุนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการทดสอบระบบสื่อสารระหว่างศูนย์ EOC จังหวัด กับศูนย์ EOC อำเภอ ทั้ง 3 ระบบ คือระบบสื่อสารหลัก ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสำรอง ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ /เบอร์โทร. 043-777811 ติดต่อสายตรง ศูนย์ EOC สสจ มหาสารคาม และระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM คลื่นความถี่ 154.925 ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามการดำเนินงานของ EOC ทุกอำเภอ ดังนี้ 1. การตั้งศูนย์ EOC ให้จัดตั้งห้องปฎิบัติการ แยกจาก ER / จัดตั้งศูนย์ EOC ที่ รพ. หรือ สสอ. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการให้บริการปกติของ ER 2 ไม่ควรกำหนดเบอร์โทรศัพท์สายตรง ศูนย์ EOC อำเภอ เป็นเบอร์ติดต่อ ห้องฉุกเฉิน ER. ของ รพ. 3 ให้ศูนย์ EOC จังหวัด /IT/ทดสอบระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์จังหวัดและอำเภอ ทุกวัน/ทดสอบการติดต่อเบอร์ ผอ. รพ./สสอ. /เบอร์สายตรง เวลา 08.00 น 4. แจ้งเบอร์ติดต่อสายตรง. ศูนย์ EOC จังหวัด 043 -777811 5 Liaison จัดทำFlow chart ระบบสื่อสารสั่งการ Single Command ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
95109สสจ.มหาสารคาม ร่วมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25602017-10-202017-10-20วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ และพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับ ประเทศในปี 2560 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
96108เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2017-10-192017-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มค. เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
97107สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม รพ.สต.ดอนจำปา อ.โกสุมพิสัย 2017-10-182017-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน )และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด 3 หมู่บ้าน การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น เยี่ยม รพ.สต.ดอนจำปา ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต หลังจากนั้นก็นั่งเรือเข้าหมู่บ้านม่วงใหญ่ เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร พบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
98106สสจ.มหาสารคาม ลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัย2017-10-172017-10-17วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหารพบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
99105ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร2017-10-162017-10-16วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย (สสอ.เมือง/สสอ.กันทรวิชัย/สสอ.โกสุมพิสัย/สสอ.เชียงยืน) ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
100104ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 92017-10-122017-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และกรณีอุทกภัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม