แสดง 81 ถึง 100 จาก 232 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
81162ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม2018-11-182018-11-21วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน รับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนนักวิ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อไปยัง จ.นครราชสีมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวกิจกรรมเดิน – วิ่ง ระยะสั้นภายในจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และได้ร่วมเดิน – วิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เริ่มจากจุดสตาร์ทหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม และใช้จุดกลับตัวหน้าวัดบ้านค้อ เดิน – วิ่ง กลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ในบรรยากาศเดิน – วิ่ง ที่สนุกสนานคึกคัก นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งที่ถูกวิธี ภายใต้โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมหมอชวนวิ่งยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561โดยเส้นทางของกิจกรรมในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่นจากจังหวัดมหาสารคาม มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น มุ่งหน้าสู่จันทน์ผางาม รีสอร์ท อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 85 กิโลเมตร และวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. เริ่มพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น ระยะทางรวม 51 กิโลเมตร โดยแวะจุดนัดพบที่เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นมุ่งหน้าไปยังสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมารอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก่อนจะทำพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง แล้วเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางจะมีจุดบริการน้ำดื่มทุก 2.5 กิโลเมตร และจุดเปลี่ยนตัวทุก 5 กิโลเมตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
82181วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25612018-11-142018-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
83182สสจ.มหาสารคาม รณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน2018-11-132018-11-13วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุลากรสาธารณสุข ร่วมรณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน และกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมาไม่ขับและ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถผ่านเข้า/ออกบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิต และเป็นหน้าที่ที่บุคลากรขององค์กร จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
84183แถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง”2018-11-122018-11-12วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง” ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เวลา 15.00 น. ร่วมต้อนรับทีมวิ่งผลัดคฑาจาก จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ เวลา 16.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด start ระยะทาง 4.7 กม. ร่วมกิจกรรมภายในงานมากมาย สำหรับกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความสำคัญในการด้านกีฬา และการออกกำลังของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยซื้อเสื้อ "หมอชวนวิ่ง” ราคาตัวละ 200 บาทเท่านั้น0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
85184Nurses Run For Health 20182018-10-282018-10-28เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานพยาบาลชวนวิ่ง น้อมรำลึกสมเด็จย่า ต้นแบบรักสุขภาพของปวงชนชาวไทย (28 ต.ค.61)ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561 (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจำนวนมาก ในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังของพยาบาลวิชาชีพและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” และในปี 2561 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลทั่วประเทศ (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) โดยความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรพยาบาลจากเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์(ร้อยแก่นสารสินธุ์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม สำหรับประเภทการวิ่งแบ่งเป็นประเภทเดินวิ่งระยะทาง 2.5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอ เมือง ไปตามเส้นทาง ถ.นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ริมคลองสมถวิล เลี้ยวสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าสู่จุดสิ้นสุดเส้นชัย ส่วนประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกันจนถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรงไปผ่านริมคลองสมถวิล เลี้ยวเข้า ถ.นครสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และจุดสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง โดยผู้ที่ผ่านเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
86185ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 25622018-10-242018-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานและมอบนโยบาย ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานในการควบคุมกำกับ ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
87159ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-01-192018-01-19วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
88160นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง2018-01-112018-01-11ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
89161อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-01-092018-01-10ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของ อสม.ดีเด่น และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของ อสม.ดีเด่น ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
90158 สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม2017-11-292017-11-29วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการ รักษาโรคทั่วไป 63 ราย ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย อีกทั้งยังมีการมอบถุงยังชีพแกครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากโรงพยาบาลแกดำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
91153ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด2017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
92154VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25612017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25610000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
93155ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 25612017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเพทายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
94157ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/25602017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
95150 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)2017-11-272017-11-27ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
96151ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 25612017-11-272017-11-27วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
97152ประชุม (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 42017-11-272017-11-27ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
98148ชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต2017-11-262017-11-26วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ สนามหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล และ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงนักเดิน วิ่ง และนักปั่นจากจังหวัดใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” แบ่งประเภทกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ 10.5 กิโลเมตร และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งลดอัตราการป่วยและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้ำนรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านราย ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย หรือร้อยละ 2 ส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 440 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้ามีความเข้าใจการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และมูลนิธิไทยคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
99146ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 2017-11-232017-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
100147แถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" 2017-11-232017-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" โดยกำหนดจัดงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม