แสดง 61 ถึง 80 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
61145หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ2017-11-222017-11-22ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่วัดบ้านโคกน้อย ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
62144ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25602017-11-212017-11-21วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
63141อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) 2017-11-202017-11-20วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม ชั้น 4 ตึกนิวพัฒนา โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
64142ประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 32017-11-202017-11-20ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน การประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบุษราคัมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
65139ประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 2017-11-172017-11-17วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 และตัวชี้วัดดำเนินงานสาธารณสุขปี 2561 สู่การปฏิบัติในระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
66140คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/25602017-11-162017-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
67137สสจ.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2017-11-152017-11-15วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
68136สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25602017-11-142017-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
69138ลงพื้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชม2017-11-142017-11-14วันที่ 14 พย. 60 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. พร้อมด้วย นพ.อภิชัย ลิมานนท์ ผชช.ว. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พิ้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
70134ผู้บริหาร สสจ.มหาสารคาม พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
71133ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 2017-11-092017-11-09วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
72135สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ 2017-11-082017-11-08ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
73132ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร2017-11-072017-11-07วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
74131 กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 25602017-11-032017-11-03วันที่ 2-3 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดสวนเวฬุวนาราม บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
75129สสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม2017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
761302017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
77128ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาล2017-11-012017-11-01วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. มอบหมาย ให้ทีม MCATT สสจ. ไปร่วมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกัับ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ นำทีมโดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และทีมMCATT จากสสจ.มค./รพ.มค./รพ.โกสุมพิสัย/สสอ./รพ. สต. ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
78126ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
79127ประชุมประจำเดือนตุลาคม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
80125ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-302017-10-30วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม