แสดง 61 ถึง 80 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
61260สสจ.มหาสารคามประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 2/25652021-10-122021-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม -ติดตาม Cluster สําคัญ ในจังหวัดมหาสารคาม -การดําเนินงานสอบสวนหากลุ่มเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ - ติดตามข้อสั่งการในการประชุม EOC ครั้งที่ 1/2565วันที่ 8 ตุลาคม 2564 -สถานการณ์โรคโควิด-19มีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ในระดับคงตัวมาต่อเนื่องโดยเฉพาะชายแดนใต้ และภาคใต้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตลดลง • เน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน กิจกรรมประเพณี เช่น งานศพ งานบุญ • เน้นให้การป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention และการควบคุมโรคในพื้นที่ พิจารณากากับ มาตรการทางสังคม ได้แก่ จากัดการรวมกลุ่ม มาตรการ BB&S และเน้นการคัดกรองเชิงรุกด้วย CCRT และ ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ครบตามเป้าหมาย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
62258สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและมอนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุข2021-10-112021-10-11วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
63259สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่น้ำท่วม อำเภอโกสุมพิสัย2021-10-112021-10-11วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง สถานการณ์พื้นที่ประสบภัย อำเภอโกสุมพิสัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน เสียชีวิต 2 ราย ถนน 11 สาย พื้นที่ทางการเกษตร 22,024ไร่ ต้นน้ำ (ต.โพนงาม/ต.หนองบัว) ระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย - เริ่มทรงตัว ท้ายน้ำ (ต.หัวขวาง/แก้งแก/เลิงใต้) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 50 เซนติเมตร พื้นที่ถูกน้ำท่วม (รวมท่วมทั้งหมด + ท่วมบางส่วน) 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน 2,420ครัวเรือน ราษฎร 9,983 คน หมู่บ้านถูกน้ำท่วมตัดขาด 14 หมู่บ้าน 1,868 ครัวเรือน 6,787 คน เส้นทางสัญจร ถูกน้ำท่วมตัดขาด 11 สาย รพ.สต. ถูกน้ำท่วม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ดอนจำปา รพ.สต.หนองผือ และรพ.สต.ท่าเดื่อ) ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เริ่มมีอาการของโรค เช่น น้ำกัดเท้า ผื่นคัน ไข้หวัด ฯลฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
64256 จังหวัดมหาสารคาม สุ่ม..คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-192021-02-102021-02-10วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธี ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณศูนย์การค้าตลาดเอ็กซ์โปรพลาซ่า จ.มหาสารคาม และผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
65257สสจ.มหาสารคามประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2021-02-102021-02-10วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
66255สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามโรงพยาบาลสนาม2021-02-012021-02-01วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม รพ.สนาม ตรวจดูความพร้อม ทั้งอุปกรณ์สนาม ที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยริมห้วย 2.หอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่เขตเมือง 3.โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 4.หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 5. อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 6. หอประชุมศาลากลางจังหวัดรวมแล้วสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ถึง 460 เตียง หรือมากกว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในวันนี้มาติดตามงานเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการน้อย ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรองโรงพยาบาลสนามไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากหากมีตัวเลขของคนติดเชื้อสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกมากขึ้น เพื่อจัดการกับผู้ที่ติดเชื้อให้เข้าระบบเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้บริหารจัดการตั้งแต่การตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อ เข้าสู่โรงพยาบาล ไปสู่โรงพยาบาลสนาม และใช้เวลาในการปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย อีกทั้งประชาชนทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็จะต้องดูแลและเฝ้าระวังตนเองด้วยการอยู่บ้าน หากออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือจังหวัดกำหนดไว้ และจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์นี้ไปให้ได้ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
67251สสจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 25642021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
68252สสจ.มหาสารคาม ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร2021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งเเรง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
69253สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/25642021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
70254สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม2021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน 13 อำเภอ โดยมีนางเอมอร สุทธิสา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2564 ซึ่งมี กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1.กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจส่งคลิปแนะนำตัวและความสามารถพิเศษ ทาง LINE ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปแล้ว 2.กิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งชมรมฯ จัดในระหว่าง 25 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
71250สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/25642021-01-082021-01-08วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
72249สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอแกดำ2021-01-072021-01-07วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ และนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
73248สสจ.มหาสารคาม ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด covid-192021-01-062021-01-06วันที่ 6 มกราคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อม 54 หน่วยงาน เพื่อทดสอบ และซักซ้อมความเข้าใจ แผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่(Functional Exercise ) มีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมการฝึกซ้อม 54 หน่วยงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เชิงบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ เกิดการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และนาจุดอ่อน ที่พบจากการฝึกซ้อมแผนไปปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป โดยฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติ 4 สถานการณ์ ได้แก่ 1) ระยะก่อนเกิดเหตุ 2) ระยะที่เกิดการระบาดในวงจากัด 3) ระยะที่เกิดการระบาดในวงกว้าง 4) ระยะควบคุมการระบาดของโรคได้แล้วทุกอำเภอ โดยผลการดำเนินการฝึกซ้อม พบว่าส่วนราชการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี เฝ้าระวังและป้องกันโรค เตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็น เตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉินด้านการแพทย์และด้านชุมชน การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชน และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้เครือข่ายในพื้นที่ สอดส่องคนแปลกหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ ร่วมกันให้ข้อมูลและสื่อสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยยึดสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้าและสบู่ อยู่เสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ตลอดจนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทาง Face book COVID-19 มหาสารคาม, ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วน ศูนย์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 095-1807712 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์”0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
74247สสจ.มหาสารคาม ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล จุดคัดกรองโรคติดต่อ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562-25632020-12-142020-12-15วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล จุดคัดกรองโรคติดต่อ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
75246สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม2020-12-072020-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสนี้ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการจัดบริการทางการแพทย์รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ของโรงพยาบาลมหาสารคาม และห้องปลอดเชื้อความดันลบ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความตื่นตัว หมั่นทบทวนและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด เชื่อมโยงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากนั้ันปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางต่อ เพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นลำดับต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
76240ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 2020-11-242020-11-24ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ส่งตัวแทนสมาชิกชมรมฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
77241ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอกุดรัง2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดรัง นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 5 พร้อมด้วยนายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 6 หน่วยงาน คือ 1)สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 2)สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 3)วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 4)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 5)หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม 6)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอกุดรัง (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอกุดรัง และนายประมวล ไชยโวหาร สาธารณสุขอำเภอกุดรัง ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอกุดรัง ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอกุดรัง โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอกุดรัง ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอกุดรัง มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
78242ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอบรบือ2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบรบือ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 1 พร้อมด้วยนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2)สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3)มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 4)สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอบรบือ และนายอุดม บุบผาทาเตสาธารณสุขอำเภอบรบือ ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอบรบือ ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอบรบือ โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอบรบือ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอบรบือ มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
79243ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอกันทรวิชัย2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 3 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 5.โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอกันทรวิชัย และนายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอกันทรวิชัย ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอกันทรวิชัย โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอกันทรวิชัย ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอกันทรวิชัย มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
80244ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอเชียงยืน2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 3 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 5.โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอบรบือ และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอเชียงยืน ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอเชียงยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอเชียงยืน ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอเชียงยืน มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม