แสดง 41 ถึง 60 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
41202 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2018-12-272018-12-27วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจเยี่ยมหน่วยพยาบาลที่งานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
42203มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม2018-12-272018-12-27สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันนี้(27ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม และเกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่ มีประชาชนผู้ประสบภัยเป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200,767 คน โดยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมภาคเอกชน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ได้มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วจำนวน 16,000 คน ยังคงเหลือความต้องการอีก จำนวน 184,749 คน จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางประยูร เค้าแคน อายุ 62 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับนายทองสินธุ์ เค้าแคน ที่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วย มีอาการปวดเอวร้าวไปที่ขาทั้งสองข้าง ก่อนนี้ มีอาการปวดตามข้อเข่า และเอวเป็นๆ หายๆ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติที่กระดูสันหลังส่วนเอวจากการเสื่อมของกระดูกตามวัย จนมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไปไหนมาไหนไม่ได้ การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะขาทั้งสองข้างไม่มีแรง ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก นายมงคล โคตรชารี อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 2/1 ม 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วย โรคบาดเจ็บที่สันหลังส่วนเอวจนเกิดความพิการ อัมพาตส่วนล่าง ไม่สามารถเดินได้ กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ต้องใช้กายอุปกรณ์ในการพยุงเดินทำกิจวัตรประจำวันเช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ ขับถ่าย และ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องอาศัยภรรยาและบุตรเลี้ยงดู รายได้ในครอบครัวลดลงเพราะผู้ป่วยก่อนหน้าที่จะเกิดความพิการเป็นเสาหลักครอบครัว รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังเกิดความพิการไม่สามารถทำงานได้ ปัจจุบันรายได้จุนเจือครอบครัวมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับผู้พิการซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และนางบุญ สีจันทร์ อายุ 81 ปี สถานภาพหม้าย บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 17 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเกาต์ มีอาการปวดตามข้อเป็นหายๆ กอปรกับเป็นผู้สูงอายุทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงเกิดอุบัติเหตุหกล้ม จนสะโพกขวาหัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ทำการผ่าตัดรักษาดามและใส่สะโพกเทียม ผู้ป่วยไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ไกลรัศมีรอบบ้าน การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะยังมีอาการปวดตรงสะโพกและข้อเท้า ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฏรในพื้นอำเภอเชียงยืน อีกจำนวน 1,000 ผืน และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
43198อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยว ด้านทันตสาธารณสุข ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
44199เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
45200นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และนายอุดม บุบผาทาเต สาธารณสุขอำเภอ และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
46201กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561ฯ2018-12-262018-12-26ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และเปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจัดบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
47197ปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 25622018-12-252018-12-25วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธาน ในกิจกรรม “ปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 2562” Happy MOPH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความสุขภายในองค์กร โดยการพบปะกันของบุคลากร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สสจ.มหาสารคามกิจกรรม ได้แก่ การทำความสะอาด 5ส. ทั้งในห้องและพื้นที่ส่วนรวมตามการแบ่งพื้นที่ของแต่ละกลุ่มงาน กิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียด Happy Body ริมระเบียงหน้าห้องทำงานกิจกรรมกีฬามหาสนุกสร้างสุข ประกวดกองเชียร์แต่ละสี White & Pink รับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารสมทบจากกลุ่มงานต่างๆ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
48196ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี2018-12-242018-12-24นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยมีนาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในการประชุม และ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
49194ประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conference2018-12-212018-12-21นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conference ไปยัง ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
50195หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ วัดบ้านนานกเขียน หมู่ 4 ตำบลหนองโน2018-12-212018-12-21วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานต่าง ๆ ของอำเภอเมือง การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายหน่วยงานจึงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับบริการสุขภาพและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานกว่า 500 คน ที่วัดบ้านนานกเขียนหมู่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
51189ประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 25622018-12-202018-12-20ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
52190ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 2018-12-202018-12-20ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
53191สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค2018-12-202018-12-20วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ในระดับพื้นที่อำเภอแกดำ โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
54192ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคามฯ2018-12-202018-12-20ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
55193 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค2018-12-202018-12-20วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ในระดับพื้นที่อำเภอแกดำ โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
56187สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม2018-12-192018-12-19วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น แก่พี่น้องประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
57188 เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2018-12-192018-12-19วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลังหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 70000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
58186สสจ.มหาสารคาม ประกวดอาสาสมครรสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด2018-12-182018-12-18วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
59179เยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ2018-12-172018-12-17วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 7 และคณะออกเยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายใน ยาและเวชภันฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกมลาไสย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
60177วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่าย2018-12-142018-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม โดยมีนายแพทย์บัณฑิต พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชม และนายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอชื่นชม และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม