แสดง 21 ถึง 40 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
21187สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม2018-12-192018-12-19วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น แก่พี่น้องประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22188 เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2018-12-192018-12-19วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลังหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 70000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23186สสจ.มหาสารคาม ประกวดอาสาสมครรสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด2018-12-182018-12-18วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24179เยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ2018-12-172018-12-17วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 7 และคณะออกเยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายใน ยาและเวชภันฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกมลาไสย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25177วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่าย2018-12-142018-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม โดยมีนายแพทย์บัณฑิต พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชม และนายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอชื่นชม และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26178ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน2018-12-142018-12-14ในวันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยนายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27176อบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ2018-12-132018-12-13วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562" เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กล่าวรายงานโดย นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานฯ ในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28175ประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ แด่เจ้าชายอากิชิโน่ แห่งประเทศญี่ปุ่น 2018-12-122018-12-12วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ แด่เจ้าชายอากิชิโน่ แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29174ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 72018-12-112018-12-11วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 และร่วมพิธีลงนาม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นทิศทางการติดตามกำกับและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
30173สสจ.มหาสารคาม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมหาสารคาม2018-12-092018-12-09ชาวมหาสารคาม กว่า 4,000 คน พร้อมใจปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สร้างประวัติศาสตร์สร้างความสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ช่วงปั่นออกจากจุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม) วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สร้างประวัติศาสตร์สร้างความสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวนักปั่นในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ และขบวนนักปั่นจักรยานกว่า 4,000 คน กล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนจะร่วมกันปั่นจักรยานออกจากจุดสตาร์ท ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดการแวะพักที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน เพื่อปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำ จากนั้นปั่นจักรยานบนสันเขื่อนเพื่อชื่นชมความสวยงามในเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งนักปั่นทุกคนต่างก็ปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจังหวัดมหาสารคามได้แบ่งเส้นทางการปั่นไว้ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ระยะทาง 5.75 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 3 ระยะทาง 29.4 กิโลเมตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
31169ประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯ2018-12-072018-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม และมีนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
32170กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ2018-12-072018-12-07ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และร่วมเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
33171สสจ.มหาสารคามร่วม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)2018-12-072018-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานรณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะการนำมือขวาและมือซ้ายไขว้กัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล จากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับรางวัลภาพวาดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับงาน กำหนดขึ้นอย่างเป็นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี อันมีที่มาจากการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติการด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้น ประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแม็คซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับประเทศไทย รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน และให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
34167ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"2018-12-062018-12-06วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
35165พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-052018-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
36166วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2018-12-052018-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วม ถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายบังคมด้วยความพร้อมเพรียงกัน โดยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จังหวัดมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 25610000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
371682018-12-042018-12-04วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมในกองอำนวยการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจวัดไข้ข้าราชการที่เข้าร่วมรับเสด็จ ในครั้งนี้ ด้วย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
38164ประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ2018-11-302018-11-30ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
39163การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)2018-11-222018-11-22วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร่วมกับการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และมีการร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วย ภายใต้กิจกรรม "PMQA & Happy MOPH"0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
40180หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2018-11-212018-11-21วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม