แสดง 181 ถึง 200 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
18159ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2017-04-032017-04-03ในวันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เวลา 9.00 น. ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และในเวลา 13.00น.ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18256งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 2017-03-312017-03-31วันที่ 31 มีนาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18353เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงาน2017-03-302017-03-30เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงาน0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
18454พิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 12017-03-292017-03-29ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ และคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18555มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 12017-03-292017-03-29ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1” ประธานในพิธี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18650โครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT2017-03-272017-03-28ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการเยียวยาให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้นำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18751อบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ 2017-03-272017-03-27วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม NCD จัดอบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายขอความร่วมมือ สื่อสารเขื่อมโยงระหว่างชุมชนกับสาสุข ในการลดการดื่ม/สูบ ในครั้งนี้ นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18852 แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ 2017-03-272017-03-29ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมเวทีเสวนา แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 12 -14 เมย.60 และร่วมกิจกรรมสาธิต ขบวนแห่สงกรานต์ ก่อกองทราย ตำข้าวเม่า และรำวงย้อนยุค ฯลฯ โดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน พร้อมด้วย นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯนางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18948ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ2017-03-222017-03-22วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19049สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 25602017-03-222017-03-22วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุขออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19147ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) 2017-03-212017-03-21วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) ครั้งนี้ นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19245พิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 2017-03-202017-03-20วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19346 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา2017-03-202017-03-20วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19443สภากาแฟ2017-03-152017-03-15วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19544ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" 2017-03-152017-03-15วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับปฎิบัติการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19642ประชุมโครงการอาหารปลอดภัย 2017-03-142017-03-14วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19741ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 25602017-03-132017-03-13วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560 และรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19840 มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี2017-03-072017-03-07ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กสารคาม สร้างวัคซีน ป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 1 อาคารหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19938ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25602017-03-062017-03-06วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
20039ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม2017-03-062017-03-07วันที่ 6 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ให้บริการ) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุทธาเวช โดย นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม