แสดง 181 ถึง 200 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
181133ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 2017-11-092017-11-09วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
182135สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ 2017-11-082017-11-08ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
183132ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร2017-11-072017-11-07วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
184131 กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 25602017-11-032017-11-03วันที่ 2-3 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดสวนเวฬุวนาราม บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
185129สสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม2017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1861302017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
187128ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาล2017-11-012017-11-01วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. มอบหมาย ให้ทีม MCATT สสจ. ไปร่วมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกัับ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ นำทีมโดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และทีมMCATT จากสสจ.มค./รพ.มค./รพ.โกสุมพิสัย/สสอ./รพ. สต. ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
188126ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
189127ประชุมประจำเดือนตุลาคม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
190125ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-302017-10-30วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
191123สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย2017-10-272017-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย และลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.บ้านโพนทอง ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
192124สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ2017-10-272017-10-27นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำสวดพระพุทธมนต์ มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยลงสู่แม่น้ำชี ณ บริเวณท่าน้ำวัดเจริญผล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
193122สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์2017-10-262017-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
194120สสจ.มหาสารคาม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 7.1.1 ขอนแก่นได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง และรอบศาลากลาง ร่วมกับสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริเวณ สถานที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
195121สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงาน/สถานการณ์ (ของทุกระบบที่กำหนดขึ้นเฉพาะ) ในแต่ละภารกิจ ของ EOC ระดับจังหวัดกับ EOC ระดับอำเภอ ขอให้แต่ละภารกิจของ EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาเฉพาะนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2.กรณีมีฝนตกในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 การเตรียมการเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้เตรียมการ ดังนี้ (1) ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนเตรียมร่มสีดำหรือเสื้อกันฝน (ใสหรือขาวเท่านั้น) นำไปปฏิบัติงานด้วย (2) ขอให้สำรองชุดปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติงานด้วย 3.ขอให้เตรียมและสำรองยาทากันยุง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน และสำหรับบริการประชาชนในเวลากลางคืน 4.ขอให้เตรียมและสำรอง Mask สำหรับบริการประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ต้องใช้ 5.การมอบหมายบทบาทหน้าที่ Incident Commander ในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ขอมอบหมายให้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่แทน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
196115สสจ.มหาสารคาม ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ การคัดกรอง การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งด้านสุขภาพ-ด้านจิตใจ ร่วมถึงการส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับความปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด และตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วย เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 25600000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
197118สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-242017-10-24 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การายงานของ EOC ในภารกิจใดๆ ขอให้ครบถ้วนใน EOC อำเภอทุกอำเภอ โดยให้ภารกิจระดับจังหวัดติดตามข้อมูลนั้นๆ ให้ครบถ้วน แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 2.ขอให้ทุกกลุ่มภารกิจติดตามงานที่มอบหมายให้หน่วยงาน/ทีม/EOC อำเภอดำเนินการ ว่ามีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 3.ขอให้กลุ่มภารกิจ Operations ทุกทีม (ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และมอบหมายเวรยามดูความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย 4.ขอให้เลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ จัดทำ Daily News (One Page) กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทุกวันที่มีการปฏิบัติกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ของทีม EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอทุกอำเภอ ให้จัดส่ง (1) สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วย (2) ระชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานงานพระราชพิธีสำคัญ 5.การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่งตั้งและมอบหมายจนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 2 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้กลุ่มงาน/หน่วยงานทำการอนุมัติให้ปฏิบัติตามที่กลุ่มงาน/หน่วยงานจะมอบหมาย จนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 3 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งและไม่ต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของหน่วยงาน ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างสมพระเกียรติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
198119ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ฯ2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
199114ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวาย2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ สรุปการประชุม EOC : 23 ตุลาคม 2560 1.ให้ศูนย์สั่งการ อบจ.รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทุกเรื่องในวันที่ 26 ตุลาคม60ตั้วแต่เวลา 06.00ถึง06.00 ของวันที่ 27ตุลาคม60 2. เพิ่มห้วงเวลาในการเปิดศูนย์ EOC จากเวลาเดิมที่นัดหมาย เป็นเพิ่มห้วงเวลาที่ชัดเจน 3. หัวหน้าภารกิจแต่ละกล่อง สรุปรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาใน24ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น แผนการทำงาน วัดผลลัพธ์. และ กิจกรรมที่จะทำต่อไปอีก 24ชม. นำเสนอเป็น PowerPoint และส่งเอกสารรายงาน 1ชม.ก่อนเปิดศูนย์ EOC ให้ เลขา ดร.สงัด เพื่อรวบรวมส่ง IC ท่านนพ.ภาคี 4. การแต่งกาย ย้ำตาม VDO Conference ข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องในงานใส่เชิ้ตขาว สวมปลอกแขน กากบาทเขียว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
200116สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มีสรุปข้อสั่งการ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการฝึกซ้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ นัดหมายเวลา 8.00 น ทุกหน่วยงาน ทุกคน. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานทุกภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงาน เวลา 10.00 น. แบ่งกลุ่มภารกิจฝึกซ้อมตามแผนการซ้อม กำหนดภารกิจฝึกซ้อมในช่วงภาคคำ่เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง การแต่งกายของทีมงานจิตอาสาการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ให้ปฎิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขทีมหน่วยแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล แต่งกาย ดังนี้ 1.1 แพทย์ สวมเสื้อกาวน์สีขาว สวมปลอกแขนขาว กากบาทสีเขียว 1.2 พยาบาลสวมชุดพยาบาลสวมปลอกแขนสีขาวกากบาทสีเขียว 1.3 บุคลากรการแพทย์วิชาชีพอื่นให้สวมเสื้อสีขาวสวมปลอกแขนขาวกากบาทสีเขียว 1.4 จิตอาสาการแพทย์ สวมชุดพระราชทาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม