ทั้งหมด 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1321สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม2022-08-262022-08-26วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ผู้รับบริการประกอบด้วย 1. ทันตกรรม ตรวจแนะนำ 109ราย ถอนฟัน 17ราย เคลือบฟลูออไรด์ 6ราย 2. ตรวจเต้านม 29 ราย ผิดปกติ 4ราย รักษาแล้ว 2ราย 3. ตรวจรักษาโรคทั่วไป 162 ราย 4. แผนไทย ผู้รับบริการ 50ราย 5. Refer 1ราย 6. สุขภาพจิต 10ราย ส่ง รพ เชียงยืน 8 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนขามเปี้ย อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
2320สสจ.มหาสารคาม เข้ารับรางวัล "SMART LAB & X-RAY AWARD" ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และห้อง ปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-08-252022-08-25วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เข้ารับรางวัล "SMART LAB & X-RAY AWARD" ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
3319สสจ.มหาสารคาม รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการดําเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 25652022-08-232022-08-25วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการดําเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction (จํานวน 39 ชุมชน ใน 13 เขตสุขภาพ) โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2565 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
4318สสจ.มหาสารคาม แถลงข่าว “การเพิ่มคนสุขภาพดี เพิ่มแคลลอรี่ และโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข2022-08-152022-08-15วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแถลงข่าว “การเพิ่มคนสุขภาพดี เพิ่มแคลลอรี่ และโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข” สำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้น ณ แก่งเลิงจาน โดยมีกิจกรรมมหาสารคาม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต กับระยะทาง 5.4 กิโลเมตร และ 10.4 กิโลเมตร ทุกระยะมีค่าสมัคร 300 บาท (รายได้บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกองทุนโรคหลอดเลือดสมอง)ณ ลานกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
5317สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ2022-08-112022-08-11วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ สถานีอนามัยบ้านกระบาก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
6316สสจ.มหาสารคาม ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 อ.พยัคฆภูมิพิสัย2022-08-102022-08-10วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นประธานในพิธีมอบ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน อสม หยิบ 10 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
7315สสจ.มหาสารคาม ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 อ.เมืองมหาสารคาม2022-08-082022-08-08วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นประธานในพิธีมอบ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน อสม หยิบ 10 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
8314สสจ.มหาสารคาม ประชุม (กวป.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/25652022-08-012022-08-01วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 7/25650000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
9313สสจ.มหาสารคาม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 25652022-07-272022-07-27วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลกันทรวิชัย นายประเสริฐ ไหลหาโคตร สสอ.กันทรวิชัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและผลงานเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565 นำโดย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตน ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่อง โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลกันทรวิชัย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนที่เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง บู๊ทนำเสนอผลงานและผลงานดีเด่นของโรงพยาบาลกันทรวิชัย และลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10312สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 42/25652022-07-262022-07-26วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 42/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11311สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม2022-07-252022-07-25วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดย ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12310สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 40/25652022-06-282022-06-28วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 40/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13309สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 2022-06-232022-06-23วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจตา กายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต สังคมสงเคราะห์ และฉีดวัคซีน ให้กับ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14308หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอชื่นชม2022-06-222022-06-22วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15306สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 37/25652022-06-072022-06-07วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 37/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16307สสจ.มหาสารคามอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)2022-06-072022-06-07วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในหน่วยกู้ชีพระดับเบื้องต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและชมรมกู้ชีพกู้ภัยจากทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17304สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม2022-05-302022-05-30วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรประกวดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม มี 13 ชมรม เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และ ได้รับรางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับประเทศ จำนวน 7 ชมรม 1 จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบ (ระดับเงินปีที่ 1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รักษามาตรฐานต้นแบบ (ระดับเงินปีที่ 1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 อำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทเรือนจำและทัณฑสถาน ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 6 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิณ วัดขุนพรหมดิริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18305ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/25652022-05-302022-05-30วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19303 สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอยางสีสุราช2022-04-262022-04-26วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
20302ประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 27/25652022-03-292022-03-29วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 27/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
21301สสจ.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/25652022-03-282022-03-28วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22300สสจ.มหาสารคาม ประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริต2022-03-042022-03-04วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดประชุมเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23299สสจ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม 2022-03-022022-03-02จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น๔ ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม (COVLO Sinopharm) จำนวน ๕,๐๐๐ โดส แก่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัดหรือ บุคคลเร่รอนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งพระ นักบวช ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๓ อำเภอ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการฉีดวัคชีนชิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขในครั้งนี้ด้วย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24298สสจ.มหาสารคาม รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/25652022-02-232022-02-23วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1/2564 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการฯ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25296สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25652022-02-152022-02-15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆะบูชา (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565) ความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้า (รั้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เสร็จสิ้นแล้ว โดยการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26297สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 25652022-02-152022-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model)ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งที่ผ่านมาได้กิจกรรม ก้าวท้าใจ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างกระแสในการออกกำลังกาย ผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27294สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 19/25652022-02-042022-02-04วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28295สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗2022-02-042022-02-04วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์ เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานวันมะเร็งโลก ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาหัวข้อ การกำจัด ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ ๗ กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดการประชุม วิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗ ขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญคือ “การยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายวิชาการ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ นิทรรศการวิชาการ เป็นต้น นอกจาก นี้การประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งนี้ ยังเป็น การจัดการประชุมในช่วงหลังของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยจะดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกและเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติจะบรรลุผลสำเร็จได้จริง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29293สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม2022-02-032022-02-03วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม (รพ.มหาสารคาม และ รพ.สต.ท่างาม) โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายทรงวิทย์ ศรีคำ สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
30292จ.มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-192022-02-022022-02-02วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-19 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่ม เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้พาบุตรหลาน มารับการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเพื่อความปลอดภัย ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ปกครอง ควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ไม่เพิ่มโอกาสในการรับเชื้อ ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองซึ่งต้องอยู่ใกล้ชิดเด็ก ขอให้เข้ารับวัคซีนครบโดส เพื่อลดโอกาสที่จะนำเชื้อมาสู่เด็กเล็กด้วย ด้านนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบโต้การระบาดของโรค โดยในระยะแรกได้ให้วัคซีนวิด-19 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน มีดังนี้ 1) เด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 2) เด็กที่เป็นนักเรียนในระบบสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3) เด็กที่เรียนในระบบ Home School 4) เด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กที่ตกค้างและยังไม่ได้รับวัคซีน โดยความสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก เนื่องจากกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีอาการ แต่หลังจาก 1 เดือน ให้หลัง เด็กอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ซึ่งอาจรุนแรงได้ โดยวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็ก ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ฉีดในประมาตร 0.2 ซีซี เพื่อความปลอดภัย และพบผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 66,038 คน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
31291สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม2022-01-282022-01-28วันที่ 28 มกราคม 2565 ในการประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรหมดิริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม แจ้งผลการประกวด และ ผลการตัดสินการประกวดการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE เมื่อ 21 - 23 ธันวาคม 2565 ดังนี้ ๒.๑ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2564 ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ๒.๒ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2564 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒.๓ กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Street Dance ระดับประเทศ จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัล ดังนี้ - ทีม Fabulous D. Crew ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่น Teenage - ทีม Sassy Angle by Little Dance Studio ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่น Preteen ๒.๔ ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลพระราชทาน บุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน ๒ ราย แต่ไม่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจึงได้มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในระดับจังหวัด คือ 1.นายพีระนนท์ เหล่าสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2.นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม สังกัด โรงพยาบาลมหาสารคาม และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ องค์กรที่ดำเนินงานดีมากด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
32289สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอแกดำ2022-01-272022-01-27วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำ (รพแกดำ และ รพ.สต.เหล่าจั่น) โดยมี นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ และนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
33288สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเชียงยืน2022-01-242022-01-24วันที่ 24 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงยืน (รพ.เชียงยืน และ รพ.สต.เหล่าบัวบาน) โดยมี นายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
34287สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอนาเชือก2022-01-212022-01-21วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก (รพ.นาเชือก และรพ.สต.หนองโพธิ์) โดยมี แพทย์หญิงทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเชือก และนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
35286สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอโกสุมพิสัย2022-01-192022-01-19วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย (รพ.โกสุมพิสัย และ รพ.สต.เลิงใต้) โดยมี นายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอมผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
36284สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 16/25652022-01-182022-01-18วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
37285สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-01-182022-01-18 วันที่ 18 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.มหาสารคามและคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.65 ในพื้นที่ ของจังหวัดมหาสารคาม มีรายงาน พบผู้ป่วย ใหม่ จำนวน 69 ราย แยกเป็นผู้ป่วยมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 4 ราย เป็นผู้ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 57 ราย และผู้ป่วยจากการเฝ้าระวังอื่นๆอยู่ระหว่างสอบสวน จำนวน 8 ราย ในระลอกเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,183 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 764 ราย รักษาหายแล้ว 84 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ในระดับประเทศ และติดตามดำเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
38283สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอวาปีปทุม2022-01-172022-01-17วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม (รพ.วาปีปทุม และ รพ.สต.โพธิ์ชัย) โดยมี นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม และนายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
39281สสจ.มหาสารคาม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 25652021-12-282021-12-28วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องปประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
40282 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-12-282021-12-28วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
41279ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 2021-12-232021-12-23วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความสำคัญสูงสุดตามแนวทางพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เศรษฐกิจสุขภาพ พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อมและภูมิปัญญาไทย สุขภาพดีวิถีใหม่ COVID-19 ระบบบริการก้าวหน้า ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การบริหารด้วยหลักธรรมภิบาล องค์กรแห่งความสุขและทิศทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมให้กำลังใจบุคลากร โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
42280 สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขต พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-12-232021-12-23 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ พานิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม นำโดย นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice ”เพื่อความปลอดภัยต่อผู้รับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง(NCDs) และป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 190000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
43278สสจ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอบรบือ2021-12-222021-12-22 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตา บริการแพทย์แผนไทย และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
44277สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”2021-12-162021-12-16 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
45274สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 11/25652021-12-142021-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 11/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
46275สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมการกำหนด นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 72021-12-142021-12-14ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัดทำแผนการดำเนินงานสอดรับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาสำคัญ ของพื้นที่ไปแล้วนั้น โดยได้กำหนดให้โรควัณโรค และโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และที่ผ่านมาได้บูรณาการงานกับหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนั้นการหานวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนำไปสู่การจัดบริการที่ทันสมัย บรรลุเป้าหมายประชาชนปลอดภัย จากโรคดังกล่าว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จึงกำหนดจัดประชุมการกำหนดนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเสนอ นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพเกียวกับการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เรื่องที่ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ รองประธาน ร่วมประชุมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
47276อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม2021-12-142021-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคอนเว็นชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อก่อนปฏิบัติการและระหว่างปฏิบัติการ พร้อมทั้งฝึกทักษะหน่วยปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นฐานวิชาการจำนวน 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 เรื่อง การสวมใส่และการถอดชุด และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (mask,face shield,gown,ect) ฐานที่ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการออกปฏิบัติการ การทำความสะอาดอุปกรณ์บนรถ การทิ้งขยะ การดูแลผู้ป่วยบนรถ ฐานที่ 3 เรื่อง การทำความสะอาดรถหลังออกปฏิบัติการและการกำจัดขยะ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในการปฏิบัติหน้าที่0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
48273สสจ.มหาสารคาม เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี2021-12-072021-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. 63 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย จำนวนรวม 63 ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทนรับมอบเข็ม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
49272สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 8/25652021-11-232021-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
50270สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม2021-11-142021-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยพระครูภาวนาชยานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวงและประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม ในงานพิธีถวายผ้ากฐินวัดพุทธวนาราม(วัดป่าวังน้ำเย็น) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
51271สสจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2021-11-132021-11-14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดย มีชมรมTO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ทีม และได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ คือ 1.รุ่นจูเนียร์ (6-9ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ POWER JUNIOR จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2.รุ่นพรีทีน (9-14ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 19 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ Nongkung Delivery จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองกุงวิทยา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 3.รุ่นทีนเอจ (14-22ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 48 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 3 ทีม คือ -ทีม Avenger Conner Dance Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม -ทีม Gredtitude of life จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 จากจำนวน 48 ทีม และได้เป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป -ทีม Make a Curry D. Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอเป็นกำลังใจและยินดีกับเยาวชนผู้ที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ใน แบบอย่างของเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
52269สสจ.มหาสารคาม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม2021-11-032021-11-03วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7 , สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน “ บูรณาการ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีนายพสธร คณาดี ปลัดอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธาน ณ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
53267สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-10-282021-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี และ ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
54268สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-10-282021-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี และ ผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
55266“วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 25642021-10-212021-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลผู้ทรงคุณค่า พยาบาลต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ ในปี 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
56264สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 3/25652021-10-192021-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
57265สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/25642021-10-192021-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
58262สสจ.มหาสารคาม ประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25652021-10-182021-10-18 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบประชุมทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ทิศทางการพัฒนาสุขภาพเข้มแข็ง โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้น “รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข” โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
59263สสจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2021-10-182021-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
60261 สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอกันทรวิชัย2021-10-142021-10-14วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอกันทรวิชัย และได้สนับสนุนรองเท้าบูธ ให้ อสม.ในการปฏิบัติงานสถานการณ์เหตุอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
61260สสจ.มหาสารคามประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 2/25652021-10-122021-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม -ติดตาม Cluster สําคัญ ในจังหวัดมหาสารคาม -การดําเนินงานสอบสวนหากลุ่มเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ - ติดตามข้อสั่งการในการประชุม EOC ครั้งที่ 1/2565วันที่ 8 ตุลาคม 2564 -สถานการณ์โรคโควิด-19มีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ในระดับคงตัวมาต่อเนื่องโดยเฉพาะชายแดนใต้ และภาคใต้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตลดลง • เน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน กิจกรรมประเพณี เช่น งานศพ งานบุญ • เน้นให้การป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention และการควบคุมโรคในพื้นที่ พิจารณากากับ มาตรการทางสังคม ได้แก่ จากัดการรวมกลุ่ม มาตรการ BB&S และเน้นการคัดกรองเชิงรุกด้วย CCRT และ ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ครบตามเป้าหมาย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
62258สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและมอนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุข2021-10-112021-10-11วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
63259สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่น้ำท่วม อำเภอโกสุมพิสัย2021-10-112021-10-11วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง สถานการณ์พื้นที่ประสบภัย อำเภอโกสุมพิสัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน เสียชีวิต 2 ราย ถนน 11 สาย พื้นที่ทางการเกษตร 22,024ไร่ ต้นน้ำ (ต.โพนงาม/ต.หนองบัว) ระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย - เริ่มทรงตัว ท้ายน้ำ (ต.หัวขวาง/แก้งแก/เลิงใต้) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 50 เซนติเมตร พื้นที่ถูกน้ำท่วม (รวมท่วมทั้งหมด + ท่วมบางส่วน) 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน 2,420ครัวเรือน ราษฎร 9,983 คน หมู่บ้านถูกน้ำท่วมตัดขาด 14 หมู่บ้าน 1,868 ครัวเรือน 6,787 คน เส้นทางสัญจร ถูกน้ำท่วมตัดขาด 11 สาย รพ.สต. ถูกน้ำท่วม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ดอนจำปา รพ.สต.หนองผือ และรพ.สต.ท่าเดื่อ) ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เริ่มมีอาการของโรค เช่น น้ำกัดเท้า ผื่นคัน ไข้หวัด ฯลฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
64256 จังหวัดมหาสารคาม สุ่ม..คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-192021-02-102021-02-10วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธี ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณศูนย์การค้าตลาดเอ็กซ์โปรพลาซ่า จ.มหาสารคาม และผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
65257สสจ.มหาสารคามประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2021-02-102021-02-10วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
66255สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามโรงพยาบาลสนาม2021-02-012021-02-01วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม รพ.สนาม ตรวจดูความพร้อม ทั้งอุปกรณ์สนาม ที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยริมห้วย 2.หอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่เขตเมือง 3.โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 4.หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 5. อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 6. หอประชุมศาลากลางจังหวัดรวมแล้วสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ถึง 460 เตียง หรือมากกว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในวันนี้มาติดตามงานเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการน้อย ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรองโรงพยาบาลสนามไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากหากมีตัวเลขของคนติดเชื้อสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกมากขึ้น เพื่อจัดการกับผู้ที่ติดเชื้อให้เข้าระบบเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้บริหารจัดการตั้งแต่การตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อ เข้าสู่โรงพยาบาล ไปสู่โรงพยาบาลสนาม และใช้เวลาในการปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย อีกทั้งประชาชนทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็จะต้องดูแลและเฝ้าระวังตนเองด้วยการอยู่บ้าน หากออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือจังหวัดกำหนดไว้ และจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์นี้ไปให้ได้ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
67251สสจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 25642021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
68252สสจ.มหาสารคาม ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร2021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งเเรง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
69253สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/25642021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
70254สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม2021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน 13 อำเภอ โดยมีนางเอมอร สุทธิสา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2564 ซึ่งมี กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1.กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจส่งคลิปแนะนำตัวและความสามารถพิเศษ ทาง LINE ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปแล้ว 2.กิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งชมรมฯ จัดในระหว่าง 25 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
71250สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/25642021-01-082021-01-08วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
72249สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอแกดำ2021-01-072021-01-07วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ และนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
73248สสจ.มหาสารคาม ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด covid-192021-01-062021-01-06วันที่ 6 มกราคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อม 54 หน่วยงาน เพื่อทดสอบ และซักซ้อมความเข้าใจ แผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่(Functional Exercise ) มีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมการฝึกซ้อม 54 หน่วยงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เชิงบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ เกิดการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และนาจุดอ่อน ที่พบจากการฝึกซ้อมแผนไปปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป โดยฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติ 4 สถานการณ์ ได้แก่ 1) ระยะก่อนเกิดเหตุ 2) ระยะที่เกิดการระบาดในวงจากัด 3) ระยะที่เกิดการระบาดในวงกว้าง 4) ระยะควบคุมการระบาดของโรคได้แล้วทุกอำเภอ โดยผลการดำเนินการฝึกซ้อม พบว่าส่วนราชการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี เฝ้าระวังและป้องกันโรค เตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็น เตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉินด้านการแพทย์และด้านชุมชน การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชน และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้เครือข่ายในพื้นที่ สอดส่องคนแปลกหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ ร่วมกันให้ข้อมูลและสื่อสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยยึดสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้าและสบู่ อยู่เสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ตลอดจนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทาง Face book COVID-19 มหาสารคาม, ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วน ศูนย์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 095-1807712 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์”0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
74247สสจ.มหาสารคาม ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล จุดคัดกรองโรคติดต่อ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562-25632020-12-142020-12-15วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล จุดคัดกรองโรคติดต่อ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
75246สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม2020-12-072020-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสนี้ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการจัดบริการทางการแพทย์รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ของโรงพยาบาลมหาสารคาม และห้องปลอดเชื้อความดันลบ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความตื่นตัว หมั่นทบทวนและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด เชื่อมโยงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากนั้ันปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางต่อ เพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นลำดับต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
76240ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 2020-11-242020-11-24ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ส่งตัวแทนสมาชิกชมรมฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
77241ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอกุดรัง2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดรัง นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 5 พร้อมด้วยนายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 6 หน่วยงาน คือ 1)สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 2)สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 3)วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 4)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 5)หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม 6)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอกุดรัง (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอกุดรัง และนายประมวล ไชยโวหาร สาธารณสุขอำเภอกุดรัง ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอกุดรัง ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอกุดรัง โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอกุดรัง ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอกุดรัง มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
78242ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอบรบือ2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบรบือ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 1 พร้อมด้วยนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2)สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3)มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 4)สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอบรบือ และนายอุดม บุบผาทาเตสาธารณสุขอำเภอบรบือ ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอบรบือ ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอบรบือ โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอบรบือ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอบรบือ มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
79243ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอกันทรวิชัย2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 3 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 5.โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอกันทรวิชัย และนายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอกันทรวิชัย ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอกันทรวิชัย โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอกันทรวิชัย ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอกันทรวิชัย มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
80244ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอเชียงยืน2020-11-242020-11-24วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 3 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 5.โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอบรบือ และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอเชียงยืน ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอเชียงยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอเชียงยืน ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอเชียงยืน มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
81245ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอโกสุมพิสัย2020-11-242020-11-24วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 3 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโกสุมพิสัย (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอกันทรวิชัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอโกสุมพิสัย ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอกันทรวิชัย โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
82239สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 อำเภอยางสีสุราช2020-11-172020-11-17วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่2 พร้อมด้วยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 2 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 2.คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอยางสีสุราช และนายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอยางสีสุราช ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอยางสีสุราช โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอยางสีสุราช ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอยางสีสุราช มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
83236เตือน!! ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 2020-11-162020-11-16 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามแจ้งเตือนประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งสถานการณ์โรค RSV เฉพาะในส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ - มีรายงานพบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 18 สค. 2563 เป็นเด็กอายุ 2 ปี 4 เดือน ที่ อ.เมือง - เดือน ตค. 2563 มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 19 -31 ตค. รวม 15 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง/อ.บรบือ อำเภอละ 3 ราย อ.วาปีปทุม,กันทรวิชัย,นาเชือก อำเภอละ 2 ราย และอ. พยัคฆภูมิพิสัย,โกสุมพิสัย,เชียงยืน อำเภอละ 1 ราย - เดือน พย. 2563 มีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1-10 พย.2563 รวม 21 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง 9 ราย/ โกสุมพิสัย 4 ราย/เชียงยืน 3 ราย/กันทร 2 ราย และนาเชือก,ยางสี,กุดรัง อำเภอละ 1 ราย โดยเกือบทั้งหมด เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่เรียนในศูนย์เด็กเล็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุอสมท. โดยรองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ในเรื่องโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV) และช่องทางสื่อสารโซเชียลอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลในการป้องกันโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค และปิดศูนย์เด็กเล็กที่มีรายงานการเกิดโรค และให้ทางศูนย์เด็กเล็กได้ทำความสะอาดห้องเรียน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมถึงการให้ความรู้เรื่อง RSV แก่ครูและผู้ปกครอง เน้นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ครูควรเพิ่มระยะเวลา การล้างมือของเด็กให้ถี่ขึ้น พร้อมทั้งติดตามผู้ป่วย และเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ เนื่องจากโรค RSV เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ติดต่อได้โดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง น้ำมูกน้ำลาย จากการ ไอ จาม รดกัน พบได้ในทุกกลุ่มวัย แต่อาการจะรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ จึงต้องมีการให้ความรู้และการป้องกันแก่ประชาชน ดังนี้ 1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ บ่อยๆสอนให้เด็กล้างมืออย่างถูกต้อง 2.ทำความสะอาดบ้าน ของใช้ของเล่น และซักเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วยและไปสถานที่แออัด ควรงดออกนอกบ้านในช่วงไม่สบาย 4.รักษาสุขอนามัยและไม่ใช้ของร่วมกัน 5.ควรปิดปากและจมูกเวลาไอจามด้วยหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 6.สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองควรสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ และพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
84237สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปี 25632020-11-162020-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน การตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปี 2563 โดยมี นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ นายหัสชา เนือยทอง นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ การดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายอำเภอแกดำ การแสดง To Be Number One dancercise ของโรงเรียนวังแสง พร้อมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
85238สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม 1/25642020-11-162020-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยที่สิ้นสุดสัญญารับการสนับสนุนรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ พร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อพิจารณาการบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
86235โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกัน เอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2020-11-102020-11-10เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้รางวัลเรือนจำดีเด่นระดับประเทศได้รับโล่เชิดชูเกียรติและจัดแสดงผลงาน ในการดำเนินงานโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม ซึ่งการดำเนินงานการคัดกรองเอชไอวี เอดส์ ไวรัสตับอักเสบและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับ และก่อนพ้นโทษเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศ เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ช้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
87234 จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-11-092020-11-09จังหวัดมหาสารคาม โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 91 ทีม แบ่งเป็น 3 รุ่น จังหวัดมหาสารคาม มีทีมเข้าแข่งขัน 6 ทีม คือ 1.รุ่นจูเนียร์ ทีม power junior จาก รร. ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก 2.รุ่นพรีทีน -k.w.s zone จาก รร.โกสุมวิทยาสรรค์ -sassy angles จากสถาบันลิตเติ้ลแด๊นสตูดิโอ 3.รุ่น ทีนเอจ -k.w.s maximun จาก รร.โกสุมวิทยาสรรค์ -P.N. dance crew จาก รร.ผดุงนารีมหาสารคาม -Fabulus D. crew จากโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยผลการแข่งขัน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับ 2 รางวัล คือ #รุ่นPre_Teenage 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
88232ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/25642020-11-062020-11-06วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 และชี้แจง อสม.ทุกพื้นที่ ทุกชุมชนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโควิด 19 พร้อมทั้งการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันโควิด 19 ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
89233ประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 25642020-11-062020-11-06วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
90231สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-11-042020-11-04วันที 3 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 และลงพื้นที่เป้าหมายในการปลูกกัญชา ที่รพ.สต.บ่อใหญ่ โดยมีนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ และนายอุดม บุบผาทาเต สาธารณสุขอำเภอบรบือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
91230 ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข2020-11-032020-11-03วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ที่ โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรัง และนายประมวล ไชยโวหาร สาธารณสุขอำเภอกุดรัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
92229สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-10-302020-10-30วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ที่ โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
93227วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ2020-10-292020-10-29วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงาน โดยเภสัชกรบุญถม ปาปะแพ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) วัตถุประสงค์ของการจัดงาน (1) เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนไทย ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย และ (2) เพื่อเผยแพร่การแพทย์แผนไทย ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงการบริการการแพทย์แผนไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายแพทย์แผนไทย จังหวัดมหาสารคาม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รวม 100 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลินิกบริการการแพทย์แผนไทย เช่น คลินิกบ่งต้อ คลินิกเผายา คลินิกพอกเข่า เป็นต้น การรักษาโรคโดยหมอพิธีกรรม (หมอดู) และการดูแลสุขภาพด้วยเมนูดูแลสุขภาพตามกลุ่มโรค (Healthy Break) สถานที่จัดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
94228ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม2020-10-292020-10-29วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ โดยมีนายเกียติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางน้ำ วัดขุนพรหมดำหริ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
95226ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/25632020-10-282020-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานผลการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภาพรวมจังหวัด และแนวทางการทำ DMHT ใน 4 ประเด็นคือ การเว้นระยะห่าง/การสวมหน้ากาก/การล้างมือ และการตรวจหาเชื้อเร็ว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
96224สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา”2020-10-272020-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา” โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้ง 2 พระองค์0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
97225ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข2020-10-272020-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 และลงพื้นที่เป้าหมายในการปลูกกัญชาตำบลประชาพัฒนา ที่ โดยมีนายแพทย์ ประพันธ์ สุนทรประกาศิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม และนายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
98223ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 25642020-10-262020-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 2564 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ-ตำบล และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ขึ้นบรรยายพิเศษ โอกาสและความท้าทายด้านสุขภาพ การรับมือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมประชุม พร้อมทั้งรับฟังสรุป ผลงานสำคัญที่จัดโปสตอร์แสดง 4 เรื่อง คือ 1. ผลการดำเนินงาน พชอ. ของจังหวัดมหาสารคาม 2. ผลการดำเนินงานวาระจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 3. ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และการบำบัดพื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care: CBTX) 4. ผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
99222งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25632020-10-222020-10-22วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
100220พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 25632020-10-212020-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย และประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร และนำข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
101221พิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2020-10-212020-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานและเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย อันเป็นการวางรากฐาน เพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในพระองค์ขึ้น ปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “เหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า” เป็นพระองค์แรก ในประวัติศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่าง ๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย, พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ,พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
102214สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นำประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานร่วมกันใส่บาตรพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
103215สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมฯ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
104217สสจ.มหาสารคาม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน กิจกรรมจัด ณ บริเวณคลองสมถวิล (จุดหลังลานประวัติศาสตร์เจ้าสามเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
105219สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั่นร่วมรับชมวีดีทัศน์ “สารดีภาพประกอบเพลง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
106213สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-10-122020-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
107210ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม2020-10-092020-10-09วันที่ 9 ตุลาคม 25563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
108211ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 25632020-10-092020-10-09วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้ร่วมเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและโครงการด้านทันตสาธารณสุข จังหวัดมหาวารคาม ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
109212ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 2020-10-092020-10-09วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรร่วมกับรพ.สต.หนองแวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และแห่งที่สองคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรหนองโนใต้ร่วมกับรพ.สต.บ้านเหล่าจั่น อำเภอนาดูน และอำเภอวาปีปทุม ตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ระยะที่ 2) ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับรพ.สต. เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 9 แห่งทุกแห่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานสร้างโรงเรือนกัญชาตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอาหารและยา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
110209สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-25652020-10-062020-10-06วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565 ผ่านระบบ Teleconference จาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
111208สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25622019-01-312019-01-31สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
112204สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622019-01-292019-01-29สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
113207สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 2019-01-022019-01-02สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
114206สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622019-01-012019-01-01สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
115205สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622018-12-312018-12-31สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
116202 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2018-12-272018-12-27วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจเยี่ยมหน่วยพยาบาลที่งานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
117203มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม2018-12-272018-12-27สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันนี้(27ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม และเกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่ มีประชาชนผู้ประสบภัยเป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200,767 คน โดยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมภาคเอกชน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ได้มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วจำนวน 16,000 คน ยังคงเหลือความต้องการอีก จำนวน 184,749 คน จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางประยูร เค้าแคน อายุ 62 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับนายทองสินธุ์ เค้าแคน ที่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วย มีอาการปวดเอวร้าวไปที่ขาทั้งสองข้าง ก่อนนี้ มีอาการปวดตามข้อเข่า และเอวเป็นๆ หายๆ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติที่กระดูสันหลังส่วนเอวจากการเสื่อมของกระดูกตามวัย จนมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไปไหนมาไหนไม่ได้ การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะขาทั้งสองข้างไม่มีแรง ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก นายมงคล โคตรชารี อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 2/1 ม 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วย โรคบาดเจ็บที่สันหลังส่วนเอวจนเกิดความพิการ อัมพาตส่วนล่าง ไม่สามารถเดินได้ กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ต้องใช้กายอุปกรณ์ในการพยุงเดินทำกิจวัตรประจำวันเช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ ขับถ่าย และ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องอาศัยภรรยาและบุตรเลี้ยงดู รายได้ในครอบครัวลดลงเพราะผู้ป่วยก่อนหน้าที่จะเกิดความพิการเป็นเสาหลักครอบครัว รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังเกิดความพิการไม่สามารถทำงานได้ ปัจจุบันรายได้จุนเจือครอบครัวมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับผู้พิการซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และนางบุญ สีจันทร์ อายุ 81 ปี สถานภาพหม้าย บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 17 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเกาต์ มีอาการปวดตามข้อเป็นหายๆ กอปรกับเป็นผู้สูงอายุทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงเกิดอุบัติเหตุหกล้ม จนสะโพกขวาหัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ทำการผ่าตัดรักษาดามและใส่สะโพกเทียม ผู้ป่วยไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ไกลรัศมีรอบบ้าน การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะยังมีอาการปวดตรงสะโพกและข้อเท้า ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฏรในพื้นอำเภอเชียงยืน อีกจำนวน 1,000 ผืน และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
118198อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยว ด้านทันตสาธารณสุข ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
119199เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
120200นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย2018-12-262018-12-26วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และนายอุดม บุบผาทาเต สาธารณสุขอำเภอ และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
121201กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561ฯ2018-12-262018-12-26ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และเปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจัดบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
122197ปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 25622018-12-252018-12-25วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธาน ในกิจกรรม “ปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 2562” Happy MOPH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความสุขภายในองค์กร โดยการพบปะกันของบุคลากร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สสจ.มหาสารคามกิจกรรม ได้แก่ การทำความสะอาด 5ส. ทั้งในห้องและพื้นที่ส่วนรวมตามการแบ่งพื้นที่ของแต่ละกลุ่มงาน กิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียด Happy Body ริมระเบียงหน้าห้องทำงานกิจกรรมกีฬามหาสนุกสร้างสุข ประกวดกองเชียร์แต่ละสี White & Pink รับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารสมทบจากกลุ่มงานต่างๆ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
123196ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี2018-12-242018-12-24นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยมีนาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในการประชุม และ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
124194ประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conference2018-12-212018-12-21นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conference ไปยัง ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
125195หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ วัดบ้านนานกเขียน หมู่ 4 ตำบลหนองโน2018-12-212018-12-21วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานต่าง ๆ ของอำเภอเมือง การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายหน่วยงานจึงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับบริการสุขภาพและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานกว่า 500 คน ที่วัดบ้านนานกเขียนหมู่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
126189ประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 25622018-12-202018-12-20ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
127190ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 2018-12-202018-12-20ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
128191สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค2018-12-202018-12-20วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ในระดับพื้นที่อำเภอแกดำ โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
129192ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคามฯ2018-12-202018-12-20ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
130193 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค2018-12-202018-12-20วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานป้องกันโรคควบคุมโรคไตเรื้อรังการซ้อมแผนการรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ในระดับพื้นที่อำเภอแกดำ โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
131187สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม2018-12-192018-12-19วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น แก่พี่น้องประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
132188 เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2018-12-192018-12-19วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลังหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 70000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
133186สสจ.มหาสารคาม ประกวดอาสาสมครรสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด2018-12-182018-12-18วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
134179เยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ2018-12-172018-12-17วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 7 และคณะออกเยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายใน ยาและเวชภันฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกมลาไสย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
135177วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่าย2018-12-142018-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม โดยมีนายแพทย์บัณฑิต พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชม และนายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอชื่นชม และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
136178ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน2018-12-142018-12-14ในวันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยนายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
137176อบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ2018-12-132018-12-13วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562" เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กล่าวรายงานโดย นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานฯ ในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
138175ประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ แด่เจ้าชายอากิชิโน่ แห่งประเทศญี่ปุ่น 2018-12-122018-12-12วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ แด่เจ้าชายอากิชิโน่ แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
139174ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 72018-12-112018-12-11วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 และร่วมพิธีลงนาม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นทิศทางการติดตามกำกับและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
140173สสจ.มหาสารคาม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมหาสารคาม2018-12-092018-12-09ชาวมหาสารคาม กว่า 4,000 คน พร้อมใจปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สร้างประวัติศาสตร์สร้างความสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ช่วงปั่นออกจากจุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม) วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สร้างประวัติศาสตร์สร้างความสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวนักปั่นในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ และขบวนนักปั่นจักรยานกว่า 4,000 คน กล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนจะร่วมกันปั่นจักรยานออกจากจุดสตาร์ท ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดการแวะพักที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน เพื่อปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำ จากนั้นปั่นจักรยานบนสันเขื่อนเพื่อชื่นชมความสวยงามในเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งนักปั่นทุกคนต่างก็ปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจังหวัดมหาสารคามได้แบ่งเส้นทางการปั่นไว้ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ระยะทาง 5.75 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 3 ระยะทาง 29.4 กิโลเมตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
141169ประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯ2018-12-072018-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม และมีนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
142170กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ2018-12-072018-12-07ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และร่วมเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
143171สสจ.มหาสารคามร่วม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)2018-12-072018-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานรณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะการนำมือขวาและมือซ้ายไขว้กัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล จากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับรางวัลภาพวาดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับงาน กำหนดขึ้นอย่างเป็นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี อันมีที่มาจากการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติการด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้น ประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแม็คซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับประเทศไทย รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน และให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
144167ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"2018-12-062018-12-06วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
145165พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-052018-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
146166วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2018-12-052018-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วม ถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายบังคมด้วยความพร้อมเพรียงกัน โดยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จังหวัดมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 25610000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1471682018-12-042018-12-04วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมในกองอำนวยการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจวัดไข้ข้าราชการที่เข้าร่วมรับเสด็จ ในครั้งนี้ ด้วย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
148164ประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ2018-11-302018-11-30ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
149163การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)2018-11-222018-11-22วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร่วมกับการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และมีการร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วย ภายใต้กิจกรรม "PMQA & Happy MOPH"0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
150180หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2018-11-212018-11-21วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
151162ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม2018-11-182018-11-21วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน รับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนนักวิ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อไปยัง จ.นครราชสีมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวกิจกรรมเดิน – วิ่ง ระยะสั้นภายในจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และได้ร่วมเดิน – วิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เริ่มจากจุดสตาร์ทหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม และใช้จุดกลับตัวหน้าวัดบ้านค้อ เดิน – วิ่ง กลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ในบรรยากาศเดิน – วิ่ง ที่สนุกสนานคึกคัก นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งที่ถูกวิธี ภายใต้โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมหมอชวนวิ่งยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561โดยเส้นทางของกิจกรรมในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่นจากจังหวัดมหาสารคาม มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น มุ่งหน้าสู่จันทน์ผางาม รีสอร์ท อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 85 กิโลเมตร และวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. เริ่มพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น ระยะทางรวม 51 กิโลเมตร โดยแวะจุดนัดพบที่เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นมุ่งหน้าไปยังสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมารอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก่อนจะทำพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง แล้วเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางจะมีจุดบริการน้ำดื่มทุก 2.5 กิโลเมตร และจุดเปลี่ยนตัวทุก 5 กิโลเมตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
152181วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25612018-11-142018-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
153182สสจ.มหาสารคาม รณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน2018-11-132018-11-13วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุลากรสาธารณสุข ร่วมรณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน และกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมาไม่ขับและ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถผ่านเข้า/ออกบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิต และเป็นหน้าที่ที่บุคลากรขององค์กร จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
154183แถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง”2018-11-122018-11-12วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง” ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เวลา 15.00 น. ร่วมต้อนรับทีมวิ่งผลัดคฑาจาก จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ เวลา 16.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด start ระยะทาง 4.7 กม. ร่วมกิจกรรมภายในงานมากมาย สำหรับกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความสำคัญในการด้านกีฬา และการออกกำลังของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยซื้อเสื้อ "หมอชวนวิ่ง” ราคาตัวละ 200 บาทเท่านั้น0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
155184Nurses Run For Health 20182018-10-282018-10-28เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานพยาบาลชวนวิ่ง น้อมรำลึกสมเด็จย่า ต้นแบบรักสุขภาพของปวงชนชาวไทย (28 ต.ค.61)ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561 (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจำนวนมาก ในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังของพยาบาลวิชาชีพและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” และในปี 2561 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลทั่วประเทศ (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) โดยความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรพยาบาลจากเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์(ร้อยแก่นสารสินธุ์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม สำหรับประเภทการวิ่งแบ่งเป็นประเภทเดินวิ่งระยะทาง 2.5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอ เมือง ไปตามเส้นทาง ถ.นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ริมคลองสมถวิล เลี้ยวสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าสู่จุดสิ้นสุดเส้นชัย ส่วนประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกันจนถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรงไปผ่านริมคลองสมถวิล เลี้ยวเข้า ถ.นครสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และจุดสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง โดยผู้ที่ผ่านเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
156185ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 25622018-10-242018-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานและมอบนโยบาย ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานในการควบคุมกำกับ ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
157159ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-01-192018-01-19วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
158160นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง2018-01-112018-01-11ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
159161อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-01-092018-01-10ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของ อสม.ดีเด่น และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของ อสม.ดีเด่น ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
160158 สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม2017-11-292017-11-29วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการ รักษาโรคทั่วไป 63 ราย ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย อีกทั้งยังมีการมอบถุงยังชีพแกครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากโรงพยาบาลแกดำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
161153ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด2017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
162154VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25612017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25610000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
163155ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 25612017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเพทายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
164157ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/25602017-11-282017-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
165150 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)2017-11-272017-11-27ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
166151ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 25612017-11-272017-11-27วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
167152ประชุม (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 42017-11-272017-11-27ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
168148ชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต2017-11-262017-11-26วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ สนามหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล และ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงนักเดิน วิ่ง และนักปั่นจากจังหวัดใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” แบ่งประเภทกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ 10.5 กิโลเมตร และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งลดอัตราการป่วยและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้ำนรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านราย ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย หรือร้อยละ 2 ส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 440 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้ามีความเข้าใจการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และมูลนิธิไทยคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
169146ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 2017-11-232017-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
170147แถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" 2017-11-232017-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" โดยกำหนดจัดงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
171145หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำ2017-11-222017-11-22ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่วัดบ้านโคกน้อย ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
172144ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25602017-11-212017-11-21วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
173141อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) 2017-11-202017-11-20วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม ชั้น 4 ตึกนิวพัฒนา โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
174142ประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 32017-11-202017-11-20ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน การประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบุษราคัมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
175139ประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 2017-11-172017-11-17วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 และตัวชี้วัดดำเนินงานสาธารณสุขปี 2561 สู่การปฏิบัติในระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
176140คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/25602017-11-162017-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
177137สสจ.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2017-11-152017-11-15วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังบรรยายโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
178136สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25602017-11-142017-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
179138ลงพื้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชม2017-11-142017-11-14วันที่ 14 พย. 60 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. พร้อมด้วย นพ.อภิชัย ลิมานนท์ ผชช.ว. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พิ้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
180134ผู้บริหาร สสจ.มหาสารคาม พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
181133ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 2017-11-092017-11-09วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
182135สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ 2017-11-082017-11-08ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
183132ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร2017-11-072017-11-07วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
184131 กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 25602017-11-032017-11-03วันที่ 2-3 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดสวนเวฬุวนาราม บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
185129สสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม2017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และมอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1861302017-11-022017-11-02วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวัตนา นันทะแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
187128ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาล2017-11-012017-11-01วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ. มอบหมาย ให้ทีม MCATT สสจ. ไปร่วมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกัับ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ นำทีมโดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และทีมMCATT จากสสจ.มค./รพ.มค./รพ.โกสุมพิสัย/สสอ./รพ. สต. ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
188126ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
189127ประชุมประจำเดือนตุลาคม2017-10-312017-10-31วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
190125ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-302017-10-30วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
191123สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย2017-10-272017-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย และลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.บ้านโพนทอง ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
192124สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ2017-10-272017-10-27นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำสวดพระพุทธมนต์ มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยลงสู่แม่น้ำชี ณ บริเวณท่าน้ำวัดเจริญผล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
193122สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์2017-10-262017-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
194120สสจ.มหาสารคาม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 7.1.1 ขอนแก่นได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลาง และรอบศาลากลาง ร่วมกับสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริเวณ สถานที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
195121สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2017-10-252017-10-25วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงาน/สถานการณ์ (ของทุกระบบที่กำหนดขึ้นเฉพาะ) ในแต่ละภารกิจ ของ EOC ระดับจังหวัดกับ EOC ระดับอำเภอ ขอให้แต่ละภารกิจของ EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาเฉพาะนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2.กรณีมีฝนตกในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 การเตรียมการเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้เตรียมการ ดังนี้ (1) ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนเตรียมร่มสีดำหรือเสื้อกันฝน (ใสหรือขาวเท่านั้น) นำไปปฏิบัติงานด้วย (2) ขอให้สำรองชุดปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติงานด้วย 3.ขอให้เตรียมและสำรองยาทากันยุง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน และสำหรับบริการประชาชนในเวลากลางคืน 4.ขอให้เตรียมและสำรอง Mask สำหรับบริการประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ต้องใช้ 5.การมอบหมายบทบาทหน้าที่ Incident Commander ในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ขอมอบหมายให้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่แทน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
196115สสจ.มหาสารคาม ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ การคัดกรอง การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งด้านสุขภาพ-ด้านจิตใจ ร่วมถึงการส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับความปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด และตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วย เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 25600000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
197118สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-242017-10-24 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การายงานของ EOC ในภารกิจใดๆ ขอให้ครบถ้วนใน EOC อำเภอทุกอำเภอ โดยให้ภารกิจระดับจังหวัดติดตามข้อมูลนั้นๆ ให้ครบถ้วน แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 2.ขอให้ทุกกลุ่มภารกิจติดตามงานที่มอบหมายให้หน่วยงาน/ทีม/EOC อำเภอดำเนินการ ว่ามีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 3.ขอให้กลุ่มภารกิจ Operations ทุกทีม (ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และมอบหมายเวรยามดูความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย 4.ขอให้เลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ จัดทำ Daily News (One Page) กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทุกวันที่มีการปฏิบัติกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ของทีม EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอทุกอำเภอ ให้จัดส่ง (1) สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วย (2) ระชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานงานพระราชพิธีสำคัญ 5.การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่งตั้งและมอบหมายจนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 2 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้กลุ่มงาน/หน่วยงานทำการอนุมัติให้ปฏิบัติตามที่กลุ่มงาน/หน่วยงานจะมอบหมาย จนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 3 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งและไม่ต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของหน่วยงาน ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างสมพระเกียรติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
198119ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ฯ2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
199114ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวาย2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ สรุปการประชุม EOC : 23 ตุลาคม 2560 1.ให้ศูนย์สั่งการ อบจ.รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทุกเรื่องในวันที่ 26 ตุลาคม60ตั้วแต่เวลา 06.00ถึง06.00 ของวันที่ 27ตุลาคม60 2. เพิ่มห้วงเวลาในการเปิดศูนย์ EOC จากเวลาเดิมที่นัดหมาย เป็นเพิ่มห้วงเวลาที่ชัดเจน 3. หัวหน้าภารกิจแต่ละกล่อง สรุปรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาใน24ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น แผนการทำงาน วัดผลลัพธ์. และ กิจกรรมที่จะทำต่อไปอีก 24ชม. นำเสนอเป็น PowerPoint และส่งเอกสารรายงาน 1ชม.ก่อนเปิดศูนย์ EOC ให้ เลขา ดร.สงัด เพื่อรวบรวมส่ง IC ท่านนพ.ภาคี 4. การแต่งกาย ย้ำตาม VDO Conference ข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องในงานใส่เชิ้ตขาว สวมปลอกแขน กากบาทเขียว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
200116สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มีสรุปข้อสั่งการ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการฝึกซ้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ นัดหมายเวลา 8.00 น ทุกหน่วยงาน ทุกคน. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานทุกภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงาน เวลา 10.00 น. แบ่งกลุ่มภารกิจฝึกซ้อมตามแผนการซ้อม กำหนดภารกิจฝึกซ้อมในช่วงภาคคำ่เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง การแต่งกายของทีมงานจิตอาสาการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ให้ปฎิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขทีมหน่วยแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล แต่งกาย ดังนี้ 1.1 แพทย์ สวมเสื้อกาวน์สีขาว สวมปลอกแขนขาว กากบาทสีเขียว 1.2 พยาบาลสวมชุดพยาบาลสวมปลอกแขนสีขาวกากบาทสีเขียว 1.3 บุคลากรการแพทย์วิชาชีพอื่นให้สวมเสื้อสีขาวสวมปลอกแขนขาวกากบาทสีเขียว 1.4 จิตอาสาการแพทย์ สวมชุดพระราชทาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
201117สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์ภิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
202110วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25602017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
203111สสจ.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทฯ2017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
204112ร่วมประชุม Video Conference และ เปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคามฯ2017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Video Conference ศุนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการทดสอบระบบสื่อสารระหว่างศูนย์ EOC จังหวัด กับศูนย์ EOC อำเภอ ทั้ง 3 ระบบ คือระบบสื่อสารหลัก ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสำรอง ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ /เบอร์โทร. 043-777811 ติดต่อสายตรง ศูนย์ EOC สสจ มหาสารคาม และระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM คลื่นความถี่ 154.925 ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามการดำเนินงานของ EOC ทุกอำเภอ ดังนี้ 1. การตั้งศูนย์ EOC ให้จัดตั้งห้องปฎิบัติการ แยกจาก ER / จัดตั้งศูนย์ EOC ที่ รพ. หรือ สสอ. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการให้บริการปกติของ ER 2 ไม่ควรกำหนดเบอร์โทรศัพท์สายตรง ศูนย์ EOC อำเภอ เป็นเบอร์ติดต่อ ห้องฉุกเฉิน ER. ของ รพ. 3 ให้ศูนย์ EOC จังหวัด /IT/ทดสอบระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์จังหวัดและอำเภอ ทุกวัน/ทดสอบการติดต่อเบอร์ ผอ. รพ./สสอ. /เบอร์สายตรง เวลา 08.00 น 4. แจ้งเบอร์ติดต่อสายตรง. ศูนย์ EOC จังหวัด 043 -777811 5 Liaison จัดทำFlow chart ระบบสื่อสารสั่งการ Single Command ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
205109สสจ.มหาสารคาม ร่วมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25602017-10-202017-10-20วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ และพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับ ประเทศในปี 2560 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
206108เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2017-10-192017-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มค. เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
207107สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม รพ.สต.ดอนจำปา อ.โกสุมพิสัย 2017-10-182017-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน )และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด 3 หมู่บ้าน การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น เยี่ยม รพ.สต.ดอนจำปา ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต หลังจากนั้นก็นั่งเรือเข้าหมู่บ้านม่วงใหญ่ เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร พบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
208106สสจ.มหาสารคาม ลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัย2017-10-172017-10-17วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหารพบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
209105ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร2017-10-162017-10-16วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย (สสอ.เมือง/สสอ.กันทรวิชัย/สสอ.โกสุมพิสัย/สสอ.เชียงยืน) ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
210104ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 92017-10-122017-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และกรณีอุทกภัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
211103สสจ.มหาสารคาม ร่วมปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข2017-10-102017-10-10วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
212102ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอวาปีปทุม2017-08-092017-08-09ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KPIs) ปีงบประมาณ 2560 อำเภอวาปีปทุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
213101ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอชื่นชม2017-08-082017-08-08ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KPIs) ปีงบประมาณ 2560 อำเภอชื่นชม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
214100ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”2017-08-022017-08-02ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”(The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) เน้นยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ และคุณภาพการบริการแก่ประชาชนให้เทียบเท่านานาชาติ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ว่าด้วยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย” (The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข ทั้งในเขตสุขภาพที่ 7 และผู้สนใจอื่นๆ รวมกว่า 1,200 คน แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระดับชาติ ในการดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ มีการบูรณาการการทำงานในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนงานและโครงการ สู่พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลผู้สูงอายุก้าวไปสู่ 3 S ได้แก่ Strong, Social และ Security การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการที่ทันสมัย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการดูแล การรักษา และการพยาบาลผู้สูงอายุในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภทโปสเตอร์ และ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานของทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะ สังสรรค์ สร้างมิตรไมตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการขยายความรู้และแนวคิดที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก นับว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ผู้ป่วย และวงการสาธารณสุข เป็นการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลล่าสุดของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ประมาณการจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ในช่วงปี 2547-2550 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบสองแสนคนต่อปี ทั้งนี้เพราะมีการป้องกันโรค และมีความสามารถในการดูแลตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้มีอายุยืนยาว แต่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือคุณภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งด้านอื่นๆ และเกิดภาระต่อระบบบริการตลอดจนงบประมาณด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้หัวข้อการประชุม "The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging - Anti Aging" เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข จาก ๔ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นอื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน โดยรูปแบบของการจัดประชุมจะมีการบรรยายวิชาการ การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานประเภทวาจา และการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ พร้อมทั้งการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ บุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายต่างๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานนาชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชนต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
21599พอ.สว.อำเภอนาเชือก2017-07-262017-07-26ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
21698ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2/25602017-07-122017-07-12ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ โดยมี นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
21797โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน2017-07-072017-07-07วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
21896(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะกิจ2017-07-042017-08-04พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. วันนี้(4ก.ค.60)ที่โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม) ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเปิดกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมเยียนประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยกิจกรรมที่ให้บริการในวันนี้ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1 แสนตัว นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2555 ในลำดับที่ 55 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันนี้อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ได้จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
21995สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”2017-06-262017-06-26สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม (26มิ.ย.60)ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบเกียรติบัติแก่สถานประกอบการและเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย โรงงานสีขาว จำนวน 17 แห่ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด จำนวน 3 องค์กร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว และองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” และแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา, พืชกระท่อม) จำนวน 120 รายการ น้ำหนักรวม 357.44 กิโลกรัม ซึ่งเป็นของกลางที่เก็บรักอยู่ที่สถานีตำรวจในสังกัด0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22094ประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน2017-06-232017-06-23 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง ตามโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาระบบปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ณ ห้องประชุม บุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22192บุญซำฮะ 2017-06-222017-06-22ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากชุมชน หมู่บ้าน ทำให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยมี นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22293ประชุม 2P Safety & RM 2017-06-222017-06-22ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ในการประชุม 2P Safety & RM ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22391หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)2017-06-212017-06-21ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22490ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-06-132017-06-13วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (PMQA) ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 18/2560 ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22589ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 25602017-06-052017-06-05วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จังหวัดมหาสารคามรับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) นอกจากนี้ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอ-คุยปอ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เข้ารับการประเมินร่วมด้วย ซึ่งทั้งจังหวัดและชมรมทั้ง 2 ชมรม จะต้องเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 (รอบเมืองทองธานี) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองทองธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22688ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม25602017-05-312017-05-31วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม และได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22787อบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม2017-05-292017-05-29วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม (สสส.) ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22884ประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 2017-05-262017-05-26ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลบรบือ โดยนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22985มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25602017-05-252017-05-25ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23083อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 2017-05-242017-05-24นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรมวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23186อบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program)2017-05-242017-05-24ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรจิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23281 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/25602017-05-232017-05-23วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.00-16.30 น. ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23382พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2017-05-232017-05-23วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23480 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 72017-05-192017-05-19ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องคอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23579พิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 2017-05-182017-05-18วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมมหาชัย โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23677ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลรวจราชการ และข้อมูลตัวชี้วัด PA ปี 2560 ครั้งที่ 22017-05-092017-05-09วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมการจัดทำรายงานข้อมูลรวจราชการ และข้อมูลตัวชี้วัด PA ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23778ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุข2017-05-092017-05-09ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุข ในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23876วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 2017-05-082017-05-08ในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2560 วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23974ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพร2017-04-282017-04-28ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพร พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24073 ประชุมประจำเดือนเมษายน25602017-04-272017-04-27วันที่ 27 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24172สสจ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบรบือ 2017-04-262017-04-26ในวันที่ 26 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24275การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฎิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม2017-04-262017-04-28ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฎิบัติงานในคลีนิคหมอครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24369ระชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการและชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 2017-04-182017-04-18วันที่ 18 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการและชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24466 จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์2017-04-112017-04-11จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์ พร้อมบริการข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศ 345 จุด ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าหน่วยภูมิทัศน์ แขวงการทางมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์ พร้อมบริการข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศ 345 จุด ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดจุดบริการทั่วไทย “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยแขวงทางหลวงมหาสารคามร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ตั้งจุดบริการขึ้นอยู่ริมถนนสายหลัก บรบือ – มหาสารคาม(ฝั่งขาเข้าเมือง) ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักรองรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามและหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนการตั้งจุดให้บริการทั่วไทยนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 18 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และลดการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด ให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน แวะพักรถ พักคน บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น มีห้องน้ำสะอาด ให้ข้อมูลการเดินทาง แจกแผนที่และแผ่นพับ มีศูนย์ข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศในเส้นทางของกรมทางหลวงทั้งหมด 345 จุด ซึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มีกล้องcctv ติดตั่งอยู่ 3 จุด อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 23 ช่วง กม.51 บ้านหนองโก อ.บรบือ ทางหลวงหมายเลข 202 ช่วง กม.138 บ้านเปลือย อ.พยัคฆภูมิพิสัย และทางหลวงหมายเลข 219 กม.67 บ้านคลองจอบ อ.พยัคฆภูมิพิสัย สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น กรณีรถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ จะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ชุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนไว้บริการ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24567 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2017-04-112017-04-11ในวันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24668กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์2017-04-112017-04-11ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24770งานรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมืองมหาสารคามเนื่องในเทศกาลสงการานต์ ประจำปี 2560 2017-04-112017-04-11วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะบุคลากร เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมืองมหาสารคามเนื่องในเทศกาลสงการานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหารคาม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันอันเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลอง และป้ายวรพรมงคล ให้ผู้มาร่วมงานได้สรงน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24865 ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)2017-04-072017-04-07วันที่ 7 เดือนเมษายน ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอัญญมณี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24964วันจักรี2017-04-062017-04-06ในวันที่ 6 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันจักรี โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25060กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกาย ทุกวันพุทธ2017-04-052017-04-05สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกาย ทุกวันพุทธ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25157ประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 112017-04-042017-04-04ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11 และในครั้งนี้ ทีมโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน EMS Rally ระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25261 ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคาม2017-04-042017-04-04วันที่ 4 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25362ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม 2017-04-042017-04-04วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม ตามบทบัญญัติมาตรา75 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ อัยการจังหวัดและนพ.สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ วันนี้ ได้ข้อสรุปประเด็นสำคัญว่า อยากให้มีการสอดส่องดูคลินิกโดยเฉพาะระดับอำเภอ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดประชุม อบรม เพื่อลดการนำคดีสู่การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ การพิจารณาคดี จะใช้แนวทางของกรม สบส ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25463ประชุมประเดือนมีนาคม 25602017-04-042017-04-04วันที่ 4 เมษายน 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25558 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม2017-04-032017-04-03วันที่ 3 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดมหาสารคาม ปี2560 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25659ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2017-04-032017-04-03ในวันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เวลา 9.00 น. ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และในเวลา 13.00น.ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25756งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 2017-03-312017-03-31วันที่ 31 มีนาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25853เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงาน2017-03-302017-03-30เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงาน0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
25954พิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 12017-03-292017-03-29ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ และคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26055มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 12017-03-292017-03-29ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1” ประธานในพิธี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26150โครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT2017-03-272017-03-28ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการเยียวยาให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้นำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26251อบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ 2017-03-272017-03-27วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม NCD จัดอบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายขอความร่วมมือ สื่อสารเขื่อมโยงระหว่างชุมชนกับสาสุข ในการลดการดื่ม/สูบ ในครั้งนี้ นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26352 แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ 2017-03-272017-03-29ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมเวทีเสวนา แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 12 -14 เมย.60 และร่วมกิจกรรมสาธิต ขบวนแห่สงกรานต์ ก่อกองทราย ตำข้าวเม่า และรำวงย้อนยุค ฯลฯ โดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน พร้อมด้วย นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯนางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26448ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ2017-03-222017-03-22วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26549สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 25602017-03-222017-03-22วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุขออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26647ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) 2017-03-212017-03-21วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) ครั้งนี้ นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26745พิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม 2017-03-202017-03-20วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26846 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา2017-03-202017-03-20วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26943สภากาแฟ2017-03-152017-03-15วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27044ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" 2017-03-152017-03-15วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับปฎิบัติการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27142ประชุมโครงการอาหารปลอดภัย 2017-03-142017-03-14วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27241ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 25602017-03-132017-03-13วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560 และรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27340 มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี2017-03-072017-03-07ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กสารคาม สร้างวัคซีน ป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 1 อาคารหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27438ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25602017-03-062017-03-06วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27539ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม2017-03-062017-03-07วันที่ 6 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ให้บริการ) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุทธาเวช โดย นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27637 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ตามเกณฑ์ GPP ปีงบประมาณ 2560 2017-02-282017-02-28วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ ประธานในการ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ตามเกณฑ์ GPP ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม บุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27736ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 25602017-02-232017-02-23ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ครั้งนี้ นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27835 พอ.สว.อำเภอชื่นชม2017-02-222017-02-22วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนหนองนาไร่เดียว ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27934งานแถลงข่าวการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 2017-02-212017-02-21ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 "การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ" (Digital EMS toward Smart City Development) ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28033โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 2017-02-172017-02-17วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28132 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม2017-02-162017-02-17วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ในครั้งนี้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุม และในพิธีปิดนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบรางวัลผู้ได้รับผลงานวิชาการดีเด่นและพิธีปิดการประชุม ณ โรงแรมตัดสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28231สภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีฯ2017-02-152017-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28330 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม2017-02-142017-02-14ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28429 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด2017-02-092017-02-09ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28528 รองนายกฯ ลงพื้นที่มหาสารคาม ติดตามการทำงานในส่วนภูมิภาค2017-02-082017-02-08วันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามภารกิจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) พร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุม 406 ศาลกลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28626สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 25602017-02-032017-02-03ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานรับการตรวจนิเทศ ร่วมรับฟังผลการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28727ประชุมประจำเดือนมกราคม 25602017-02-032017-02-03วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28824 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูน2017-02-022017-02-02ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอนาดูน นำโดย นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.นาดูน และตรวจเยี่ยม รพ.สต.กู่โนนเมือง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28925 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอแกดำ2017-02-022017-02-02ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอแกดำ นำโดย นพ.ดร.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.แกดำ และตรวจเยี่ยม รพ.สต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29022“ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้”2017-02-012017-02-01ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้” ขึ้น โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบข้าวสาร จาก อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 มียอดบริจาครวม 4 จังหวัด เป็นข้าวสารจำนวนทั้งสิ้น 63,500 กิโลกรัม เงินสด จำนวน 192,615 บาท ทั้งนี้ ส่วนการมอบข้าวสารและเงินสดให้พี่น้อง อสม. ทางภาคใต้ สำนักงานบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นเรื่อง ได้ทำการประสานกับสำนักงานบริการสุขภาพเขต ภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล อสม. เพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่ อสม. ที่ประสบภัยต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29123ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 25602017-02-012017-02-01ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 และดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560 และในครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 ของจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29221VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ"2017-01-312017-01-31ในวันที่ 31 มกราคม 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วม VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ" โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29320ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ 2017-01-302017-01-30ในวันที่ 30 มกราคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และในครั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จำนวน 1 ราย มอบของที่ระลึกให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย และข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ราย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29419 มัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม2017-01-292017-01-29ในวันที่ 29 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติงานประจำร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25600000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29518งานราตรีเส้นสายลายผ้า2017-01-282017-01-28ในวันที่ 28 มกราคม 2560 งานราตรีเส้นสายลายผ้า งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชนทุกอำเภอ ร่วมเดินแฟชั่น โชว์ชุดสวยๆ ให้ชาวมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงได้ชม ความวิจิตร งดงาม ของผ้าพื้นเมือง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29617TO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน)2017-01-262017-01-26ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมลงนามความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นวาระจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแส เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน แรงงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ประชาชน กลุ่มองค์กรทุกระดับ เข้าสู่โครงการ TO BE NUMBER ONE มีการติดป้ายตราสัญลักษณ์โครงการ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ใส่เสื้อ โครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อมุ่งสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในทุกระดับต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29713แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอนาดูน2017-01-252017-01-25วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนมัธยมดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29815 ร่วมบริจาคข้าวสาร สิ่งของ เงิน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้2017-01-242017-01-30สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ รพ.สต.ทุกแห่ง และอสม. ร่วมบริจาคข้าวสาร สิ่งของ เงิน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29912สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”2016-12-282016-12-28วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อให้ความสำคัญกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกราย และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของภาครัฐ และองค์กรทุกระดับ0000-00-00nan2535click ดูกิจกรรม
3007“แอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2016-11-302016-11-30ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น. ให้บุคลากรหน่วยงานราชการร่วมออกกำลังกาย และให้มีความตื่นตัวในการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
3018นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ประธานการประชุมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (Template)และการพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 25602016-11-302016-11-30วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2559 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานการประชุมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (Template)และการพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
3029ออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช 2016-11-282016-11-28นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช พร้อมถ่ายทอดและทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของอำเภอ ปี 2560 ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เป็นเลิศ 2)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการให้เป็นเลิศ 3)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ และ 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติการ0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม