แสดง 1 ถึง 20 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1272สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 8/25652021-11-232021-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
2270สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม2021-11-142021-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยพระครูภาวนาชยานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวงและประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม ในงานพิธีถวายผ้ากฐินวัดพุทธวนาราม(วัดป่าวังน้ำเย็น) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
3271สสจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2021-11-132021-11-14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดย มีชมรมTO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ทีม และได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ คือ 1.รุ่นจูเนียร์ (6-9ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ POWER JUNIOR จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2.รุ่นพรีทีน (9-14ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 19 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ Nongkung Delivery จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองกุงวิทยา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 3.รุ่นทีนเอจ (14-22ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 48 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 3 ทีม คือ -ทีม Avenger Conner Dance Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม -ทีม Gredtitude of life จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 จากจำนวน 48 ทีม และได้เป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป -ทีม Make a Curry D. Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอเป็นกำลังใจและยินดีกับเยาวชนผู้ที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ใน แบบอย่างของเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
4269สสจ.มหาสารคาม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม2021-11-032021-11-03วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7 , สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน “ บูรณาการ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีนายพสธร คณาดี ปลัดอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธาน ณ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
5267สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-10-282021-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี และ ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
6268สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-10-282021-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี และ ผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
7266“วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 25642021-10-212021-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลผู้ทรงคุณค่า พยาบาลต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ ในปี 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
8264สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 3/25652021-10-192021-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
9265สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/25642021-10-192021-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10262สสจ.มหาสารคาม ประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25652021-10-182021-10-18 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบประชุมทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ทิศทางการพัฒนาสุขภาพเข้มแข็ง โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้น “รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข” โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11263สสจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2021-10-182021-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12261 สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอกันทรวิชัย2021-10-142021-10-14วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอกันทรวิชัย และได้สนับสนุนรองเท้าบูธ ให้ อสม.ในการปฏิบัติงานสถานการณ์เหตุอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13260สสจ.มหาสารคามประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 2/25652021-10-122021-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม -ติดตาม Cluster สําคัญ ในจังหวัดมหาสารคาม -การดําเนินงานสอบสวนหากลุ่มเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ - ติดตามข้อสั่งการในการประชุม EOC ครั้งที่ 1/2565วันที่ 8 ตุลาคม 2564 -สถานการณ์โรคโควิด-19มีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ในระดับคงตัวมาต่อเนื่องโดยเฉพาะชายแดนใต้ และภาคใต้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตลดลง • เน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน กิจกรรมประเพณี เช่น งานศพ งานบุญ • เน้นให้การป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention และการควบคุมโรคในพื้นที่ พิจารณากากับ มาตรการทางสังคม ได้แก่ จากัดการรวมกลุ่ม มาตรการ BB&S และเน้นการคัดกรองเชิงรุกด้วย CCRT และ ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ครบตามเป้าหมาย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14258สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและมอนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุข2021-10-112021-10-11วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15259สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่น้ำท่วม อำเภอโกสุมพิสัย2021-10-112021-10-11วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง สถานการณ์พื้นที่ประสบภัย อำเภอโกสุมพิสัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน เสียชีวิต 2 ราย ถนน 11 สาย พื้นที่ทางการเกษตร 22,024ไร่ ต้นน้ำ (ต.โพนงาม/ต.หนองบัว) ระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย - เริ่มทรงตัว ท้ายน้ำ (ต.หัวขวาง/แก้งแก/เลิงใต้) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 50 เซนติเมตร พื้นที่ถูกน้ำท่วม (รวมท่วมทั้งหมด + ท่วมบางส่วน) 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน 2,420ครัวเรือน ราษฎร 9,983 คน หมู่บ้านถูกน้ำท่วมตัดขาด 14 หมู่บ้าน 1,868 ครัวเรือน 6,787 คน เส้นทางสัญจร ถูกน้ำท่วมตัดขาด 11 สาย รพ.สต. ถูกน้ำท่วม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ดอนจำปา รพ.สต.หนองผือ และรพ.สต.ท่าเดื่อ) ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เริ่มมีอาการของโรค เช่น น้ำกัดเท้า ผื่นคัน ไข้หวัด ฯลฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16256 จังหวัดมหาสารคาม สุ่ม..คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-192021-02-102021-02-10วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธี ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณศูนย์การค้าตลาดเอ็กซ์โปรพลาซ่า จ.มหาสารคาม และผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17257สสจ.มหาสารคามประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข2021-02-102021-02-10วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18255สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามโรงพยาบาลสนาม2021-02-012021-02-01วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม รพ.สนาม ตรวจดูความพร้อม ทั้งอุปกรณ์สนาม ที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยริมห้วย 2.หอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่เขตเมือง 3.โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 4.หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 5. อาคารโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 6. หอประชุมศาลากลางจังหวัดรวมแล้วสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ถึง 460 เตียง หรือมากกว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในวันนี้มาติดตามงานเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการน้อย ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรองโรงพยาบาลสนามไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากหากมีตัวเลขของคนติดเชื้อสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกมากขึ้น เพื่อจัดการกับผู้ที่ติดเชื้อให้เข้าระบบเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้บริหารจัดการตั้งแต่การตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อ เข้าสู่โรงพยาบาล ไปสู่โรงพยาบาลสนาม และใช้เวลาในการปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย อีกทั้งประชาชนทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็จะต้องดูแลและเฝ้าระวังตนเองด้วยการอยู่บ้าน หากออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือจังหวัดกำหนดไว้ และจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์นี้ไปให้ได้ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19251สสจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 25642021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
20252สสจ.มหาสารคาม ร่วมลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร2021-01-182021-01-18วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งเเรง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม