แสดง 1 ถึง 20 จาก 296 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1315สสจ.มหาสารคาม ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 อ.เมืองมหาสารคาม2022-08-082022-08-08วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นประธานในพิธีมอบ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน อสม หยิบ 10 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
2314สสจ.มหาสารคาม ประชุม (กวป.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/25652022-08-012022-08-01วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 7/25650000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
3313สสจ.มหาสารคาม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 25652022-07-272022-07-27วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลกันทรวิชัย นายประเสริฐ ไหลหาโคตร สสอ.กันทรวิชัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและผลงานเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565 นำโดย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตน ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่อง โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลกันทรวิชัย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนที่เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง บู๊ทนำเสนอผลงานและผลงานดีเด่นของโรงพยาบาลกันทรวิชัย และลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
4312สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 42/25652022-07-262022-07-26วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 42/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
5311สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม2022-07-252022-07-25วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดย ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
6310สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 40/25652022-06-282022-06-28วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 40/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
7309สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 2022-06-232022-06-23วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจตา กายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต สังคมสงเคราะห์ และฉีดวัคซีน ให้กับ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
8308หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอชื่นชม2022-06-222022-06-22วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
9306สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 37/25652022-06-072022-06-07วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 37/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10307สสจ.มหาสารคามอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)2022-06-072022-06-07วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในหน่วยกู้ชีพระดับเบื้องต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและชมรมกู้ชีพกู้ภัยจากทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11304สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม2022-05-302022-05-30วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรประกวดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม มี 13 ชมรม เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และ ได้รับรางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับประเทศ จำนวน 7 ชมรม 1 จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบ (ระดับเงินปีที่ 1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รักษามาตรฐานต้นแบบ (ระดับเงินปีที่ 1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 อำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทเรือนจำและทัณฑสถาน ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 6 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิณ วัดขุนพรหมดิริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12305ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/25652022-05-302022-05-30วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
13303 สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอยางสีสุราช2022-04-262022-04-26วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14302ประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 27/25652022-03-292022-03-29วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 27/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
15301สสจ.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/25652022-03-282022-03-28วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
16300สสจ.มหาสารคาม ประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริต2022-03-042022-03-04วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดประชุมเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
17299สสจ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม 2022-03-022022-03-02จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น๔ ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม (COVLO Sinopharm) จำนวน ๕,๐๐๐ โดส แก่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัดหรือ บุคคลเร่รอนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งพระ นักบวช ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๓ อำเภอ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการฉีดวัคชีนชิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขในครั้งนี้ด้วย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
18298สสจ.มหาสารคาม รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/25652022-02-232022-02-23วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1/2564 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการฯ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
19296สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25652022-02-152022-02-15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆะบูชา (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565) ความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้า (รั้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เสร็จสิ้นแล้ว โดยการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
20297สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 25652022-02-152022-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model)ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งที่ผ่านมาได้กิจกรรม ก้าวท้าใจ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างกระแสในการออกกำลังกาย ผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม