แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มรายงานสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง-2018-06-12งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1882018-06-12 04:28:21
2แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)-2018-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2052018-03-14 03:03:02
3แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)ศน.12018-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2162018-03-07 09:31:57
4แบบฟอร์มและรายงานแบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ-2018-02-07งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2422018-02-07 01:24:08
5แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง02018-02-02กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1852018-02-02 02:05:41
6แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม02018-02-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1792018-02-02 02:11:43
7แบบฟอร์มและรายงานสูจิบัติ กีฬาสาธารณสุข มหาสารคาม เกมส์-2017-12-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1082017-12-08 04:17:14
8แบบฟอร์มและรายงานตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.-2017-07-18งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2462017-07-18 05:06:13
9แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม2017-04-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์422017-04-20 03:44:42
10แบบฟอร์มและรายงานแบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช2017-03-30งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ792017-03-30 03:25:18
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)-2016-11-29งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ3982016-10-20 08:03:40
12แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/25472016-09-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2332016-09-20 07:45:02
13แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง2016-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2622016-09-14 09:52:58
14แบบฟอร์มและรายงานคำร้องขออนุมัติสำเนาเอกสารประวัติการรับราชการ(ก.พ.7)2016-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1802016-09-14 09:59:29
15แบบฟอร์มและรายงานหนังสือรับรองเงินเดือน2016-09-12งานการเงินนางวนิดา จันทเดช3632016-09-12 06:27:14
16แบบฟอร์มและรายงานใบเบิกสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร2016-09-12งานการเงินนางวนิดา จันทเดช462016-09-12 06:30:29
17แบบฟอร์มและรายงานใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล2016-09-12งานการเงินนางวนิดา จันทเดช222016-09-12 06:31:07
18แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2016-09-12งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ142016-09-12 07:21:28
19แบบฟอร์มและรายงานicon แบบฟอร์มการขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม 10/482016-09-12งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ222016-09-12 07:24:04
20แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ-2016-09-12งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ612016-09-12 07:25:12