แสดง 61 ถึง 80 จาก 259 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
61งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว 17 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2692020-01-17 08:38:09
62งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามลว.16 ม.ค. 622020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1612020-01-17 08:39:29
63งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามลว. 14 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย932020-01-17 08:40:30
64งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 17 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1922020-01-17 08:42:08
65งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามลว. 14 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย932020-01-17 08:46:46
66งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 15 ม.ค. 632020-01-15งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1672020-01-15 04:42:54
67งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน้งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเชียงยืน-2020-01-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์982020-01-09 01:59:06
68งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อย้าย/โอน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว.27 ธ.ค. 622019-12-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2652019-12-27 02:37:24
69งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ-2019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2342019-12-23 08:34:43
70งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการย้าย/โอนข้าราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินประกอบการย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัสดุลว.16 ธ.ค. 622019-12-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2582019-12-16 06:43:32
71งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ-2019-12-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2272019-12-11 09:06:14
72งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปมค0032.012/-2019-11-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์4822019-11-24 10:28:16
73งานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2ฉช 0032.101/ว146 ลว. 13 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย392019-11-21 02:29:04
74งานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปอจ 0032/ว3588 ลว. 13 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย682019-11-21 02:34:00
75งานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.001.5/ว211 ลว. 15 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย472019-11-21 02:37:15
76งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานพัสดุลว. 14 พ.ย. 622019-11-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2762019-11-20 02:50:07
77งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก/ด้านเภสัชสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 8 พ.ย. 622019-11-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1392019-11-08 07:22:15
78งานบริหารทรัพยากรบุคคลใบสมัครทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ-2019-11-04งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1242019-11-04 03:28:05
79งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามลว. 9 ต.ค. 622019-10-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2072019-10-09 08:21:29
80งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเสภัชกรรมคลินิก/ด้านเภสัชสาธารณสุข)ลว. 26 ก.ย. 622019-09-26งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1912019-09-26 05:06:52