แสดง 41 ถึง 60 จาก 244 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
41งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค.0032.012/ว315 ลว. 31 ม.ค. 632020-01-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2122020-01-31 07:47:33
42งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 3 ตำแหน่งประกาศลงวันที่ 30 ม.ค. 632020-01-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1692020-01-30 09:53:33
43งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามว 290 ลว. 28 ม.ค. 63 ประกาศลงวันที่ 28 ม.ค. 632020-01-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1832020-01-29 12:56:31
44งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 23 ม.ค. 632020-01-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1742020-01-24 02:52:21
45งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 22 ม.ค. 632020-01-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1892020-01-23 04:21:17
46งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว 17 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2682020-01-17 08:38:09
47งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามลว.16 ม.ค. 622020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1592020-01-17 08:39:29
48งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามลว. 14 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย932020-01-17 08:40:30
49งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 17 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1912020-01-17 08:42:08
50งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามลว. 14 ม.ค. 632020-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย902020-01-17 08:46:46
51งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว. 15 ม.ค. 632020-01-15งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1662020-01-15 04:42:54
52งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน้งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเชียงยืน-2020-01-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972020-01-09 01:59:06
53งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อย้าย/โอน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว.27 ธ.ค. 622019-12-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2552019-12-27 02:37:24
54งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ-2019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2272019-12-23 08:34:43
55งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการย้าย/โอนข้าราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินประกอบการย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัสดุลว.16 ธ.ค. 622019-12-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2552019-12-16 06:43:32
56งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ-2019-12-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2262019-12-11 09:06:14
57งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปมค0032.012/-2019-11-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์4822019-11-24 10:28:16
58งานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2ฉช 0032.101/ว146 ลว. 13 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย382019-11-21 02:29:04
59งานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปอจ 0032/ว3588 ลว. 13 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย662019-11-21 02:34:00
60งานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.001.5/ว211 ลว. 15 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย452019-11-21 02:37:15