แสดง 1 ถึง 20 จาก 349 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรามค 0032.012/ว3870 ลว 23 พ.ย.642021-11-23นายปภังกร โคตะลุ
2งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาลมค0032.012/2021-11-19นางสาวธณัฐญา รุดโถ
3งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลนาเชือกรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-2021-11-15นายปภังกร โคตะลุ
4งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 สสอ.ชื่นชมมค 0032.012/ว37332021-11-11นายปภังกร โคตะลุ
5งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมค0032.012/2021-11-05นางสาวธณัฐญา รุดโถ
6งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์-2021-11-03นางสาวธณัฐญา รุดโถ
7งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลว.28 ต.ค.642021-10-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
8งานบริหารทรัพยากรบุคคลการย้ายภายในจังหวัด รอบที่ 1 ปี 2565มค 0032.012/ว18655 - ว34302021-10-15นายปภังกร โคตะลุ
9งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/ว 33492021-10-05นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
10งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ในสังกัดจังหวัดมหาสารคามปรกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 662021-09-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
11งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งมค 0032.012/ว 30452021-09-03นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
12งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/ว 30262021-09-02นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
13งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคามประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25642021-09-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
14งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งมค 0032.012/ว 30132021-08-31นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
15งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งมค 0032.012/ว 28922021-08-18นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
16งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดจังหวัดมหาสารคามลว. วันที่ 16 ส.ค. 642021-08-17นางจินตนา วงผักเบี้ย
17งานบริหารทรัพยากรบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพกส. ณ 1 ต.ค.2564มค 0032.012/ว28612021-08-16นางสาวธณัฐญา รุดโถ
18งานบริหารทรัพยากรบุคคลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่อง และการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว ณ 1 ต.ค.2564มค.0032.012/ว28602021-08-16นางสาวธณัฐญา รุดโถ
19งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/ว 28422021-08-13นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
20งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ-2021-08-09นายปภังกร โคตะลุ