แสดง 1 ถึง 20 จาก 238 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1638 ลว. 27 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1472020-05-27 04:44:16
2งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1639 ลว. 27 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย922020-05-27 04:45:43
3งานบริหารทรัพยากรบุคคลการย้ายภายในจังหวัดรอบที่ 2 (รอบ ส.ค. 2563)มค 0032.012/ว8399, ว15512020-05-21งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1022020-05-22 02:20:13
4งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่งมค0032.012/ว1452,ว1453,ว7850 ลว.13 พ.ค. 632020-05-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1072020-05-13 06:20:52
5งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครค้ดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่งมค0032.012/ว1450,ว1451,ว7849 ลว. 13 ม.ค. 632020-05-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1302020-05-13 06:23:44
6งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว 8 พ.ค. 632020-05-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1262020-05-13 07:48:27
7งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)มค 0032.012/ว1341,ว7215,ว1340 ลว. 29 เม.ย. 632020-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1542020-04-29 07:33:16
8งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามประกาศ ณวันที่ 23 เม.ย.632020-04-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1622020-04-28 03:01:48
9งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 632020-04-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1212020-04-28 03:08:29
10งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่งว1324,ว 1324,ว 7135 ลว. 28 เม.ย. 632020-04-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1792020-04-28 08:14:35
11งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)มค.0032.012/ว1261,6805,1262 ลว. 22 เม.ย. 632020-04-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1942020-04-22 08:50:08
12งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1234 ลว. 21 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1922020-04-21 04:54:33
13งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1235 ลว. 21 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1402020-04-21 04:55:52
14งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศลงวันที่ 16 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1112020-04-21 07:05:06
15งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ-2020-04-16งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ452020-04-20 01:57:20
16งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกาาร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (ทันตแพทย์)-2020-04-09งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ992020-04-09 08:38:54
17งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว.27 มี.ค. 632020-03-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย632020-03-30 03:29:24
18งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการมค. ว 1003 ลว. 30 มี.ค. 632020-03-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1792020-03-30 07:08:46
19งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามว 971 ลว. 26 มี.ค. 632020-03-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1272020-03-27 02:15:26
20งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่งว957,ว 962,ว5057 ลว. 25 มี.ค. 632020-03-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย812020-03-25 09:01:49