แสดง 1 ถึง 20 จาก 282 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งมค 0032.012/402021-01-12นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
2งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป-2020-12-28นายปภังกร โคตะลุ
3งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/ว 36322020-12-25นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
4งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/15412020-12-24นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
5งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/ว 36062020-12-24นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
6งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)-2020-12-22นายปภังกร โคตะลุ
7งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนใข้)-2020-12-17นายปภังกร โคตะลุ
8งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งมค 0032.012/ว 35122020-12-16นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
9งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)-2020-12-16นายปภังกร โคตะลุ
10งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่งประกาศ ณวันที่ 14 ธ.ค.632020-12-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
11งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัด รพ.โกสุมพิสัย-2020-12-03นายปภังกร โคตะลุ
12งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามประกาศ ณ 26 พ.ย. 632020-11-26นางจินตนา วงผักเบี้ย
13งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งมค 0032.012/ว 32262020-11-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
14งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3-2020-11-16นายปภังกร โคตะลุ
15งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 3 และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก-2020-11-12นายปภังกร โคตะลุ
16งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 25632020-11-12นางจินตนา วงผักเบี้ย
17งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมค 0032.012/ว31232020-11-09นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
18งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)-2020-10-29นายปภังกร โคตะลุ
19งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)-2020-10-27นายปภังกร โคตะลุ
20งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดจังหวัดมหาสารคามปรกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค.. 632020-10-07นางจินตนา วงผักเบี้ย