แสดง 1 ถึง 20 จาก 256 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ คนที่ 2 จำนวน 2 อัตรามค.0032.012ว2585,14830 ลว. 10 ก.ย. 632020-09-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1132020-09-10 08:18:47
2งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะประกาศ ณวันที่ 9 กันยายน 25632020-09-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2,4092020-09-09 08:14:48
3งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ-2020-08-24งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ4942020-08-21 03:28:58
4งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2-2020-08-17งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ4402020-08-17 03:34:49
5งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์-2020-08-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1,4652020-08-17 04:25:30
6งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ))-2020-08-17งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1892020-08-17 07:07:21
7งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9 ตำแหน่งมค 0032.012/ว2332,13298 ลว. 13 ส.ค. 632020-08-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย3022020-08-13 08:10:00
8งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 632020-08-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2902020-08-10 06:32:36
9งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว 6 ส.ค. 632020-08-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1752020-08-06 08:03:15
10งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงมค 0032.012/ว 22722020-08-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาววิไลวรรณ เทศพรม2402020-08-06 09:23:08
11งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว 21052020-07-16งานการเจ้าหน้าที่นางสาววิไลวรรณ เทศพรม2632020-07-16 07:43:51
12งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค.0032.012/ว2094,2095 ลว. 15 ก.ค. 632020-07-15งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1232020-07-15 09:59:29
13งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามว1965 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2982020-07-02 07:05:37
14งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.-2020-06-30งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2642020-07-01 08:02:24
15งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ-2020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ5592020-06-23 08:59:59
16งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกประกาศ ณวันที่ 18 มิ.ย. 632020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย5262020-06-18 05:09:56
17งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค.0032.012/ว1856 ลว. 18 มิ.ย. 63(ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63)2020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2442020-06-18 06:55:38
18งานบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งฯ - หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งฯ และการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งสายงานพยาบาล-2020-06-05งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2782020-06-05 08:43:32
19งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1638 ลว. 27 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย4242020-05-27 04:44:16
20งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1639 ลว. 27 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2072020-05-27 04:45:43