แสดง 1 ถึง 20 จาก 314 ผลลัพธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
142.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564covid32021-01-18นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
242.COVID-19-1-4ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564covid32021-01-18นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
342.COVID-19-1-4ว307 ลว.17 มค.64 แจ้ง ผวจ. มติ.ลักลอบ 16 มค 64covid72021-01-18นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
442.COVID-19-1-4ว302 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.13ม.ค.64covid72021-01-18นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
542.COVID-19-1-4ว288 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.14ม.ค.64covid72021-01-18นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
642.COVID-19-1-4ว287 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด มาตรการขนส่ง covid72021-01-18นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
742.COVID-19-1-4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2563covid42021-01-17นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
842.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 covid32021-01-15นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
942.COVID-19-1-4ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564covid32021-01-15นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1042.COVID-19-1-4ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 2-2564covid12021-01-14นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
1142.COVID-19-1-4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564covid42021-01-14นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1242.COVID-19-1-4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564covid42021-01-13นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1342.COVID-19-1-4ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่11/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564covid32021-01-13นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1442.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564covid32021-01-13นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1542.COVID-19-1-4ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564covid32021-01-13นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1642.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด มค0017.3-ว511- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013covid12021-01-12นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
1742.COVID-19-1-4ข้อสั่งการ มท. ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid72021-01-11นางวิกิตตา อิ่มสำอางค์
1842.COVID-19-1-4หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดcovid72021-01-10นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
1942.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด มท 0230/ว161 ลงวันที่ 9 มค 64covid72021-01-10นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
2042.COVID-19-1-4แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า ออก จากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงcovid72021-01-10นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า