แสดง 41 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41ราคากลางอ้างอิงราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
42ราคากลางอ้างอิงราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
43ราคากลางอ้างอิงราคากลางจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 2016-10-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
44ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ2016-09-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
45ราคากลางอ้างอิงราคากลางจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 100 อัน 2016-09-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร
46ราคากลางอ้างอิงราคากลางซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ 2016-09-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร