แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

PMQA-เอกสารประกอบการประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
137-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) -2019-06-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 16:29:25
237-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมระชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-06-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 20:39:36
337-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมระชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Dream Team PMQA )-2019-06-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 20:44:11
437-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม-2019-06-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 20:40:45
537-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Dream Team PMQA ) -2019-06-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 20:43:06
637-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร่วมกับการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) -2019-05-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 16:26:58
737-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมปฏิทินการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2562-2018-11-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล42019-06-30 20:45:53
837-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมระชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Dream Team PMQA )-2018-11-19กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-30 20:41:54