แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

PMQA-เอ�สารประ�อบ�ารประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
137-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) -2019-06-30นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
237-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมระชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-06-24นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
337-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมระชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Dream Team PMQA )-2019-06-18นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
437-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม-2019-06-17นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
537-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Dream Team PMQA ) -2019-06-05นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
637-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร่วมกับการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) -2019-05-30นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
737-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมปฏิทินการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2562-2018-11-26นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
837-PMQA-เอกสารประกอบการประชุมระชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (Dream Team PMQA )-2018-11-19นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล