แสดง 161 ถึง 180 จาก 193 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
161หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19274 ลว.20 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
162หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูงสธ 0208.10/ว2494 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
163หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับค้ดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สะ.0208.10/ว2495 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
164หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/17833 ลว. 29 ต.ค. 622019-11-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
165หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอบ 0032.114.011/ว2597 ลว. 18 ต.ค. 622019-11-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
166หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยรบ 0032/7577 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
167หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว3427 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
168หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/11623 ลว. 11 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
169หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการสพ 0032.001/2/5758 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
170หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษสข 0032.201.2/ว456 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
171หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯรบ 0032/ว7579 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
172หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษนฐ 0032/ว16855 ลว. 22 ต.ค. 622019-10-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
173หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ.0032.201.2/ว17242 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
174หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 3468 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
175หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลบ 0032.201/2/4524 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
176หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดอุดรธานี รัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปลว. 11 ต.ค. 622019-10-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
177หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวลว. 10 ต.ค. 622019-10-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
178หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ลว. 4 ต.ค. 622019-10-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
179หนังสือ รับย้าย-รับโอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการลว. 3 ต.ค. 622019-10-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
180หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/โอนข้าราชการลว. 1 ต.ค. 622019-10-16นางจินตนา วงผักเบี้ย