แสดง 141 ถึง 160 จาก 193 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
141หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/ว470 ลว. 3 ก.พ. 632020-02-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
142หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการอย0032.1/ว2 ลว. 4 ก.พ. 632020-02-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
143หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค0032/1684 ลว. 31 ม.ค. 632020-02-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
144หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/ว149 ลว. 31 ม.ค. 632020-02-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
145หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว258 ลว. 6 ก.พ.632020-02-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
146หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลชลบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการชบ0032.1/ว012 ลว. 22 ม.ค. 632020-01-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
147หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป.0032/ว204 ลว. 17 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
148หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนค0032.201/370 ลว. 17 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
149หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032.201/412 ลว. 20 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
150หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษยล0032.101.7/ว17333 ลว. 20 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
151หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการอจ 0032/1152 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
152หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับย้ายข้าราชการปข 0032.201/15840 ลว 28 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
153หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/13507 ลว. 26 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
154หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนกระเบื้องรบ 0032/ว8456 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
155หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ0032.201/ว195652019-12-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
156หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/วว22126 ลว 26 พ.ย. 622019-12-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
157หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสธ.0208.10/ว2572 ลว 29 พ.ย. 622019-12-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
158หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชารเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษฉช 0032.101/ว147 ลว. 22 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
159หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขก 0032.1/22496 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
160หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19275 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย