แสดง 81 ถึง 100 จาก 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
81หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ.0032.001.03/ว97942021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
82หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปศก0032..009/ว6098 ลว 16 พ.ย.642021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
83หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปศก0032.009/ว6096 ลว 16พ.ย.642021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
84หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/58762021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
85หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว75712021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
86หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว75692021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
87หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุขสำราญรน0032.010/ว49592021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
88หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรารบ0032.2/02/ว48542021-11-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
89หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพล0032.009/ว78692021-11-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
90หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดมค 0017.5/ว6126 ลว 8 เม.ย. 642021-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
91หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 632020-08-04นางจินตนา วงผักเบี้ย
92หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 632020-07-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
93หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษนพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 25632020-07-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
94หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปor 0032.001.03/ว 6175 ลว. 22 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
95หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสก 0032.201/ว3712 ลว. 21 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
96หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5583 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
97หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5585 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
98หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5584 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
99หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการสฏ 0032.101.4/ว 5594 ลว. 16 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
100หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 1103.27/ว 541 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย