แสดง 81 ถึง 100 จาก 193 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
81หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการฉช 0032.101/ว35 ลว 1 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
82หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสส 0032.2/ว55632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
83หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว894 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
84หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค0032.301/08/ว1115 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
85หนังสือ รับย้าย-รับโอนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน รับโอนข้าราชการอย74301/ว516 ลว. 7 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
86หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับบก0032.301(01)/ว1496 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
87หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร0032.101/ว4685 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
88หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย-รับโอนข้าราชการชร 0032.010/3061 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
89หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032/5717 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
90หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0209.08/ว849 ลว. 29 เม.ย. 632020-05-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
91หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสุนธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว4944 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
92หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอท 0032.2/ว1558 ลว. 15 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
93หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.101.5/7301 ลว. 16 เม.น. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
94หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/4198 ลว. 14 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
95หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว3889 ลว. 9 เม.ย. 632020-04-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
96หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลาเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รบ 0032.2/03/ว2545 ลว. 1 เม.ย. 632020-04-17นางจินตนา วงผักเบี้ย
97หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ททางเลือก รับโอนข้าราชการสธ 0501.02/ว1660 ลว 26 มี.ค. 63)2020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
98หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการตง0032.001.3/ว450 ลว. 17 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
99หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว2132 ลว 27 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
100หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/ว4896 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย