แสดง 61 ถึง 80 จาก 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
61หนังสือ รับย้าย-รับโอนรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้ายข้าราชการชพ0032.201.4/ว33 ลว 5 มกราคม 25652022-01-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
62หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/86 ลว 7มกราคม 25652022-01-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
63หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพง0032.007/ว2446 ลว20 ธ.ค.642022-01-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
64หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว06 ลว4 ม.ค.652022-01-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
65หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ0032.201.2/18584 ลว21 ธ.ค.642021-12-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
66หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันมค0032.301/ว1706 ลว 17 ธ.ค.642021-12-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
67หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว3046 ลว 17 ธ.ค.642021-12-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
68หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032.2/03/ว9172 ลว 8ธ.ค.642021-12-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
69หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว2587 ลว 7 ธ.ค.25642021-12-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
70หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่2สน0032/22312 ลว7 ธ.ค..642021-12-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
71หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการอบ0032.101/ว8 ลว 25พ.ย.25642021-12-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
72หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปยส0032/ว19871 ลว29 พ.ย.642021-12-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
73หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราขการทั่วไปสป0032/ว4536 ลว 24 พ.ย.25642021-12-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
74หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปจ0032/13239 ลว 30 พ.ย.25642021-12-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
75หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการศก0032/ว20496 ลว 25พ.ย.642021-12-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
76หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว2511 ลว 25พ.ย.642021-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
77หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตราฉช0032.101/ว81 ลว 22พ.ย.642021-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
78หนังสือ รับย้าย-รับโอนกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี และรองเลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่งสธ0208.10/ว917 ลว 18 พ.ย.642021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
79หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1นว0032.1/ว4652021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
80หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระปี่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกบ0032.2/ว159 ลว16 พ.ย.642021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย