แสดง 41 ถึง 60 จาก 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการศก 0032/ว5114 ลว 24 มีนาคม 25652022-03-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
42หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ 0246/ว6775 ลว.25 มีนาคม 25652022-03-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
43หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว22 ลว 15 มีนาคม 25652022-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
44หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกส0032/ว4614 ลว 16 มีนาคม 25652022-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
45หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการศก0032.009/ว1406 ลว 9 มีนาคม 25652022-03-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
46หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/02/666 ลว 10 มีนาคม 25652022-03-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
47หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว386 ลว 28 กุมภาพันธ์ 25652022-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
48หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสธ0220.01/4320 ลว 25 กุมภาพันธ์ 25652022-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
49หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.001.03/ว1728 ลว 23 กุมภาพันธ์ 25652022-02-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
50หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่งสธ0203.01/ว702 ลว 11 กุมภาพันธ์ 25652022-02-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
51หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/02/412 ลว 10 กุมภาพันธ์ 25652022-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
52หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ0211.013/ว3411 ลว 14 กุมภาพันธ์ 25652022-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
53หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/09/ว126 ลว 8 กุมภาพันธ์ 25652022-02-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
54หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว230 ลว 3 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
55หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับย้ายข้าราชการรอ0032.101/ว279 ลว 7 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
56หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการศก0032.009/ว639 ลว 3 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
57หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการอต0032.101/ว491 ลว 31 มกราคม 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
58หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปอด0032/ว1253 ลว 25 มกราคม 25652022-02-04นางจินตนา วงผักเบี้ย
59หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว05 ลว 25 ธันวาคม 25642022-01-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
60หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/ว150 สล 11 มกราคม 25652022-01-21นางจินตนา วงผักเบี้ย