แสดง 21 ถึง 40 จาก 268 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
21หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.ปทุมธานี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งxm 0033/ว 6436 ลว 25 เม.ย.652022-05-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
22หนังสือ รับย้าย-รับโอนรพ.ขอนแก่น รับย้าย-รับโอนข้าราชการลว 21 เม.ย.652022-05-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
23หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว31 ลว.19 เมษายน 25652022-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
24หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/301/02/ว003 ลว. 20 เมษายน 25652022-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
25หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/04/ว627 ลว 4 เมษายน 25652022-04-12นางจินตนา วงผักเบี้ย
26หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลารับย้าย/ รับโอนข้าราชการสข 0033201.4/ว110 ลว 25 มีนาคม 25652022-04-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
27หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการศก 0032/ว5114 ลว 24 มีนาคม 25652022-03-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
28หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ 0246/ว6775 ลว.25 มีนาคม 25652022-03-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
29หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว22 ลว 15 มีนาคม 25652022-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
30หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกส0032/ว4614 ลว 16 มีนาคม 25652022-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
31หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการศก0032.009/ว1406 ลว 9 มีนาคม 25652022-03-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
32หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/02/666 ลว 10 มีนาคม 25652022-03-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
33หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว386 ลว 28 กุมภาพันธ์ 25652022-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
34หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสธ0220.01/4320 ลว 25 กุมภาพันธ์ 25652022-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
35หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.001.03/ว1728 ลว 23 กุมภาพันธ์ 25652022-02-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
36หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่งสธ0203.01/ว702 ลว 11 กุมภาพันธ์ 25652022-02-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
37หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/02/412 ลว 10 กุมภาพันธ์ 25652022-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
38หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ0211.013/ว3411 ลว 14 กุมภาพันธ์ 25652022-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
39หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/09/ว126 ลว 8 กุมภาพันธ์ 25652022-02-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
40หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว230 ลว 3 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย