แสดง 181 ถึง 193 จาก 193 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
181หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 7 ต.ค. 622019-10-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
182หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 7 ต.ค. 622019-10-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
183หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณลว. 3 ต.ค. 622019-10-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
184หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้าย ข้าราชการลว. 26 ก.ย. 622019-10-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
185หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 27 ก.ย. 622019-10-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
186หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษลว. 3 ต.ค. 622019-10-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
187หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการลว. 25 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
188หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปลว. 24 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
189หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพ็ฯพนักงานราชการทั่วไปลว. 20 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
190หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลว. 23 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
191หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
192หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 20 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
193หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย